Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Освітньо-професійна програма (спеціалізація) «Управління інфраструктурою колійного господарства»

Якщо проаналізувати роботу залізниць у найбільш сучасних країнах світу, що мають розвинуті залізничні магістралі, то можна зробити висновок про велику перспективність і високу матеріальну віддачу від функціонування колійного господарства. Це насамперед пов’язане з постійною мінімізацією ручної людської праці та широким впровадженням автоматизації, машинізації та ІТ-технологій при гарних прибутках від діяльності залізниць.

Українські залізниці також безальтернативно рухаються у тому самому напрямку, запроваджуючи нові конструктивні рішення та сучасні колійні технології, закуповують найбільш ефективні колійні машини та формують відповідні машинні комплекси для належної експлуатації колійної інфраструктури, впроваджують новітні комп’ютерні технології тощо.

Для реалізації таких нововведень залізниці потрібні відповідні фахівці, для залучення яких створюються привабливі умови працевлаштування.

Майбутні інженери мають бути обізнаними в питаннях управління, логістики, комп’ютерних технологій, діагностики та технічного обслуговування, організації роботи і технологій експлуатації колійної інфраструктури, а також знати її улаштування та конструктивні особливості.

Нова спеціалізація «Управління інфраструктурою колійного господарства» дає можливість працевлаштування на залізниці та в інших державних підприємствах і приватних фірмах, проектних і науково-дослідних структурах, пов’язаних з роботою транспортних систем та в інших установах указаного профілю.

Форми навчання:

  • Денна та Заочна (3 роки і 10 місяців) – Бакалавр на базі ПЗСО (атестату).

Освітній ступінь: Бакалавр.

Ліцензовані обсяги: 30 місць.

Після здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» студенти зможуть здобувати освітній ступінь «Магістр».

Для вступу на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр даної освітньо-професійної програми (спеціалізації) на основі атестата про повну загальну середню освіту (ПЗСО) вступник має скласти ЗНО та отримати сертифікати з таких загальноосвітніх предметів:

  1. Українська мова;

  2. Математика;

  3. Фізика або іноземна мова.