Освітньо-наукова програма «Залізничний транспорт»

Спеціальність 273 «Залізничний транспорт»

Мета освітньо-наукової програми - підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів, здатних до самостійних наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення економіки, технологій виробництва і експлуатації в області залізничного транспорту та науково-педагогічної діяльності з підготовки фахівців із залізничного транспорту.

Після навчання і захисту дисертації випускники можуть займати посади:

  • пост-докторські наукові посади в науково-дослідних організаціях чи наукових підрозділах вищих навчальних закладів та науково-педагогічні посади у вищих навчальних закладах;

  • первинні посади за Державним класифікатором професій: 2149.1 – молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи); молодший науковий співробітник (транспорт); Науковий співробітник (галузь інженерної справи); науковий співробітник (транспорт); науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи); науковий співробітник-консультант (транспорт); 2310.2 – асистент закладу вищої освіти; 2310.1 – докторант закладу вищої освіти.

Форми навчання: Денна та Заочна (4 роки).

Освітній ступінь: доктор філософії.

Кваліфікація: доктор філософії у галузі транспорт за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт».

Вступ до аспірантури ДУІТ.

Правила прийому до аспірантури ДУІТ на 2022-2023 навчальний рік.