Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Освітньо-професійна програма (спеціалізація) «Залізничні споруди та колійне господарство»

Якщо абітурієнт хоче отримати найбільш універсальний фах, обираючи залізничну спеціальність, то без перебільшення можна сказати, що це має бути спеціалізація «Залізничні споруди та колійне господарство». Цю тезу можна підтвердити тим, що для майбутнього випускника відкриваються надширокі можливості для працевлаштування як на цілій низці підприємств залізничного транспорту, так і в інших галузях народного господарства, зокрема в міському комунальному транспорті (метрополітен, трамвайна інфраструктура), автодорожньому будівництві, цивільному та промисловому будівництві, мостобудівних і мосторемонтних організаціях, у метробуді та на будівництві тунелів, у структурах, що займаються геодезичними роботами та проектуванням будівельних об’єктів тощо.

Цілком очевидно, що залізниця починається з колії, тобто залізнична колія є основою залізничного транспорту країни. Саме тому професія будівельника залізниць ‒ це чи не найважливіша ланка, яка забезпечує необхідні умови для виконання залізницею свого основного призначення – перевезення вантажів і пасажирів.

Під час навчання випускник набуває умінь та навичок впровадження високих комп’ютерних технологій в керуванні та експлуатації колійної інфраструктури, будівництві швидкісних магістралей і реконструкції існуючих залізниць, інформаційних систем моніторингу при технічному обслуговуванні колії та інженерних споруд тощо.

Безпосередньо реалізувати отримані знання випускники можуть у державних підприємствах і приватних фірмах, проектних і науково-дослідних структурах та в інших організаціях. При цьому випускники займаються розробкою та створенням нових конструкцій, оптимізацією технологій, постановкою та вирішенням практичних і науково-дослідних завдань, використовуючи сучасні комп’ютерні технології та засоби.

Форми навчання:

 • Денна та Заочна (3 роки і 10 місяців) – Бакалавр на базі ПЗСО (атестату);

 • Денна та Заочна (2 роки і 10 місяці) – Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст;

 • Денна та Заочна (1 рік і 4 місяці) – Магістр.

Освітній ступінь: Бакалавр, Магістр.

Ліцензовані обсяги: 60 місць, 65 місць.

Для вступу на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр даної освітньо-професійної програми (спеціалізації) на основі атестата про повну загальну середню освіту (ПЗСО) вступник має скласти ЗНО та отримати сертифікати з таких загальноосвітніх предметів:

 1. Українська мова;

 2. Математика;

 3. Фізика або іноземна мова.

Для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступник має скласти ЗНО та отримати сертифікати з таких загальноосвітніх предметів:

 • при зарахуванні на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету:

  1. Українська мова;

  2. Математика.

 • при зарахуванні на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та/або юридичних осіб:

  1. Українська мова;

  2. Математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія.

Для здобуття освітнього ступеня магістр на основі освітнього ступеня бакалавр вступник має скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови у формі ЗНО.