Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій»

Освітньо-професійна програма підготовки майбутніх фахівців передбачає формування таких навичок та вмінь, які дозволять майбутньому фахівцю самостійно: визначати необхідні геодезичні роботи, знати їх зміст, аналізувати одержані результати, робити висновки і на їх підставі приймати правильне інженерне рішення на кожному етапі робіт із землеустрою та геодезичних робіт; розраховувати нормативну грошову оцінку земельних ділянок, використовувати методичні підходи експертної грошової оцінки, свідомо використовувати нормативно-правові акти щодо проведення оцінки та її застосування; визначати порядок внесення до Державного земельного кадастру України відомостей про земельні ділянки, здійснювати пошук, вивчення та аналіз нормативно-правових актів, що регулюють порядок ведення Державного земельного кадастру України; вирішувати задачі по картах, збирати, опрацьовувати і досліджувати картографічну інформацію, визначати і аналізувати її кількісні показники.

Потреба у фахівцях землевпорядного профілю надзвичайно велика, адже саме за їх безпосередньої участі здійснюється земельна реформа в Україні.

Можливості працевлаштування: геодезист, головний геодезист, начальник експедиції (геологічної, геологорозвідувальної, дослідної, промислової, топографо-геодезичної та ін.), інженер-землевпорядник та інші посади, пов’язані з роботою в системі управління земельними ресурсами, науково-дослідних та проектних інститутів землеустрою, закладах вищої та професійно-технічної освіти, а також комерційної діяльності з проведення землевпорядних, геодезичних робіт, консалтингових послуг, оціночної діяльності, діяльність агентств з нерухомості.

Форми навчання:

  • Денна (3 роки 10 місяців) – Бакалавр на базі ПЗСО (атестату).

Освітній ступінь: Бакалавр.

Ліцензовані обсяги: 20 місць.