Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійна програма (спеціалізація) «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Підготовка фахівців цієї спеціалізації спрямована на вивчення комп’ютерних і мікропроцесорних систем залізничного транспорту, інформаційно-керуючих систем, технологічних і виробничих процесів для обслуговування пасажирів. Велика увага приділяється вивченню комп’ютерно-інтегрованих технологій управління виробництвом, сучасних WEB технологій і вивченню мов програмування (JavaScript, Python, Ruby, C++ тощо) за вибором студента.

У курсах дисциплін фахової підготовки вивчаються мікропроцесорні пристрої, мікроконтролери та їхнє програмне забезпечення, основи комп’ютерно-інтегрованого управління, системи автоматики і телемеханіки, системи електричної централізації, колійні датчики систем управління. Набуті знання та навички, зокрема з експлуатації і проектування сучасних систем автоматизації і керування, стануть корисними не лише у галузі залізничного транспорту, а й у інших галузях, пов’язаних з розробкою, дослідженням та експлуатацією комп’ютерних систем і технологій.

Випускники університету даної спеціалізації працюють на посадах інженерів дільниць, головних інженерів, керівників дистанції, в інформаційно-обчислювальних центрах (інженер-програміст, інженер-електромеханік), у проектних і науково-дослідницьких установах (інженер-конструктор, інженер-дослідник комп’ютерних систем управління), а також в інших установах і відомствах галузі проектування програмних засобів, організації та побудови баз даних, мікропроцесорних пристроїв загального і спеціального призначення, розробки технічних засобів комп’ютеризованих інтегрованих систем.

На випускників за даною спеціалізацією є великий попит на підприємствах Укрзалізниці, метрополітену та підприємствах IT-галузі.

Форми навчання:

 • Денна та Заочна (3 роки і 10 місяців) – Бакалавр на базі ПЗСО (атестату);

 • Денна та Заочна (2 роки і 10 місяців) – Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст;

 • Денна та Заочна (1 рік 4 місяці) – Магістр на основі ОС Бакалавр.

Освітній ступінь: Бакалавр, Магістр.

Ліцензовані обсяги: 85 місць, 70 місць.

Для вступу на перший курс даної освітньо-професійної програми (спеціалізації) на основі атестата про повну загальну середню освіту (ПЗСО) вступник має скласти ЗНО та отримати сертифікати з таких загальноосвітніх предметів:

 • Українська мова;

 • Математика;

 • Історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія.

Для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступник має скласти ЗНО та отримати сертифікати з таких загальноосвітніх предметів:

 • при зарахуванні на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету:

  1. Українська мова;

  2. Математика.

 • при зарахуванні на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та/або юридичних осіб:

  1. Українська мова;

  2. Математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія.

Для здобуття освітнього ступеня магістр на основі освітнього ступеня бакалавр вступник має скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови у формі ЗНО.