Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійна програма (спеціалізація) «Автоматизовані системи технологічного зв’язку»

У сучасну епоху інформаційних технологій розвиток телекомунікаційних послуг є таким стрімким, що з кожним роком зростає потреба у фахівцях даного профілю. Даний сектор є найсучаснішим, різноманітним і одним із найбільш зростаючих секторів економіки України. Підтвердженням цього є той факт, що за останні роки український ринок телекомунікаційних послуг збільшився більш ніж на 2 тис. операторів, що мають ліцензії на діяльність у сфері телекомунікацій, з’явилося понад 1,5 тис. нових компаній, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет. До того ж майже 13% від середньої кількості працівників підприємств сфери послуг є фахівцями, що працюють у сфері інформаційних технологій. Від 2015 року підприємства даної галузі за динамікою приросту прямих іноземних інвестицій у нашій країні вийшли на перше місце. На перспективність даної спеціалізації вказує також те, що у 2018 році кількість абонентів мобільного зв’язку в Україні досягла 57,5 млн. користувачів, а його проникнення у країні становить 126%.

Працевлаштування наших випускників забезпечується на підприємствах транспортної галузі, у компаніях з надання Інтернет-послуг і послуг мобільного зв’язку, на підприємствах IT-галузі.

Форми навчання:

  • Денна (1 рік і 4 місяці) та Заочна (1 рік і 4 місяці) – Магістр.

Ліцензовані обсяги: 70 місць.

Освітній ступінь: Магістр.

Для здобуття освітнього ступеня магістр на основі освітнього ступеня бакалавр вступник має скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови у формі ЗНО.