Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Освітньо-професійна програма (спеціалізація) «Системи автоматизованого проектування на залізничному транспорті»

Важко уявити собі сучасного інженера, що не використовує в своїй роботі спеціалізоване програмне забезпечення.

Спроектувати сучасний поїзд, автомобіль, літак чи іншу машину не можливо без використання комп’ютерних технологій. Тому роботодавці при оцінюванні професійних здібностей працівників все більшу увагу приділяють їхнім навичкам роботи із інженерним програмним забезпеченням. До таких програм і спеціалізований софт для проведення математичних обчислень (Matlab, Mathcad, Maple, Scilab та ін.), і системи автоматизованого проектування (Autocad, Solid Works, Catia, OnShape, Компас-3D та ін.), і спеціалізований софт для проведення розрахунків на міцність, теплопередачу, аеро- та гідродинаміку та інші мультидисциплінарні розрахунки (Ansys, Abaqus, Nastran, Code_Aster, SimScale тощо).

Кваліфікований інженер також повинен мати знання з таких дисциплін, як теоретична механіка, опір матеріалів, нарисна геометрія, деталі машин та із вузькоспеціалізованих дисциплін, що вивчають будову та принцип роботи об’єктів інфраструктури та рухомого складу на залізничному транспорті.

Якщо ви бажаєте набути указані навички та мати гарну основу для побудови майбутньої кар’єри, ми з радістю приймемо Вас до нашого дружнього колективу і зробимо все, що від нас залежить, для Вашого професійного зростання.

Чекаємо на Вас на новій освітньо-професійній програмі «Системи автоматизованого проектування на залізничному транспорті».

Форми навчання:

Денна та Заочна (3 роки і 10 місяців) – Бакалавр на базі ПЗСО (атестату).

Освітній ступінь: Бакалавр.

Ліцензовані обсяги: 30 місць.

Після здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» студенти зможуть здобувати освітній ступінь «Магістр».

Для вступу на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр даної освітньо-професійної програми (спеціалізації) на основі атестата про повну загальну середню освіту (ПЗСО) вступник має скласти ЗНО та отримати сертифікати з таких загальноосвітніх предметів:

  1. Українська мова;

  2. Математика;

  3. Фізика або іноземна мова.