Обговорення зі стейкхолдерами ОНП «Залізничний транспорт»
22.09.2021
Здобувач освіти за ОНП «Залізничний транспорт» Прокопенко Павло готовий до захисту дисертації!
07.10.2021

Дистанційне навчання на кафедрі ЕРСЗ

На виконання наказу ректора від 22.09.2021 р. № 06-04-505/з «Про організацію та проведення освітнього процесу з 23.09.2021р.» на час карантину на кафедрі електромеханіки та рухомого складу залізниць запроваджено дистанційне навчання за двома формами.

Перша форма – інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів засобами сучасних інформаційних технологій, а саме завдяки електронним навчально-методичним комплексам дисциплін (ЕНМКД). Контенти лекцій ЕНМКД містять тексти та наочні матеріали (фото, рисунки, відео-аудіо ролики, анімації тощо), які в повній мірі дозволяють здобувачу самостійно опанувати матеріал дисципліни. ЕНМКД дозволяють здійснювати поточний та підсумковий контроль знань методами автоматизованого тестування. Авторизований доступ здобувачів до ЕНМКД налагоджено на сайті дистанційних технологій навчання Київського інституту залізничного транспорту, побудованого на базі платформи дистанційного навчання Moodle.

Друга форма – проведення навчальних занять у форматі Zoom-конференцій. Zoom-заняття проводяться в обсязі і за розкладом аудиторних занять денної форми навчання. Посилання-запрошення та розклад Zoom-сеансів містяться у матеріалах ЕНМКД навчальних дисциплін.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.