Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі

Теорія у навчальному процесі займає чільне місце, однак глибоке розуміння матеріалу та відкладення його до довготривалої пам’яті забезпечить тільки практика.

Розвиток та поширення комп’ютерної техніки, цифрових носіїв інформації, засобів візуального та звукового відображення значно вплинули на навчальний процес, особливо на його практичну частину. Лабораторні роботи, практичні заняття виконуються на віртуальних стендах, що дозволяє значно розширити тематику занять, глибше дослідити та продемонструвати процеси, які протікають у ході експериментів, зменшити вартість навчання. Також з метою швидшого та повноціннішого адаптування майбутніх спеціалістів до виробничої та експлуатаційної діяльності на базі Навчально-наукової бази «Київ-Волинський» кафедри «Тяговий рухомий склад залізниць» була створена комп’ютеризована лабораторія із управління та ведення поїзда – «Тренажер по керуванню локомотивом».

Матеріально-технічне забезпечення

Робоче місце машиніста потягу

Матеріально-технічне забезпечення

Вигляд збоку на робочий екран

Завдяки такому лабораторному обладнанню можна у реальному часі змоделювати роботу електровозу змінного струму, що дозволяє студентам напрямів підготовки «Електромеханіка» та «Рухомий склад залізниць» (локомотиви):

  • отримати навики ведення потяга у різних режимах;

  • навчитися визначати та усувати нештатні, аварійні режими роботи обладнання електровоза, підтвердити свої навики та знання із дисципліни ”Методи технчної діагностики”;

  • знаходити несправності у електричних схемах, відновлювати їх нормальну роботу, краще зрозуміти специфіку та сутність усіх процесів, що відбуваються на локомотиві під час експлуатації;

  • закріпити та автоматизувати знання із курсу “ПТЕ”;

  • простежити за параметрами комутації тягових двигунів в залежності від режимів роботи та схем з’єднання, що сприяє закріпленню знань із дисципліни “Тяговий електропривід”;

  • дослідним шляхом підтвердити достовірність матеріалу, викладеного у дисципліні “Тяга поїздів”.

Крім основних базових знань у процесі розробки, налагодження та експлуатації тренажера студенти 4-5 курсів змогли поглибити свої знання із електротехніки та радіоелектроніки, програмування, конструкції та ремонту тягового рухомого складу. Але, найголовніше, що вони змогли розвинути у собі такі якості як наполегливість, відповідальність, самоорганізованість, що, без сумніву, вкрай необхідні для виховання майбутніх інженерних кадрів.

Лабораторії факультету інфраструктури та рухомого складу залізниць