Навчально-наукова база

Навчально-наукова база є навчально-науковим структурним підрозділом Київського інституту залізничного транспорту, функціонування якої спрямоване на забезпечення та розвиток наукової та практичної складової підготовки фахівців, організацію виробничо-дослідної та проектно-конструкторської роботи здобувачів вищої освіти.

Навчально-наукова база знаходиться на території Центру механізації колійних робіт Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» за адресою: Київ, проспект Відрадний, 52а.

Навчально-наукова база забезпечує лабораторно-методичну роботу кафедр «Електромеханіки та рухомого складу залізниць», «Вагони та вагонне господарство» та «Залізнична колія і колійне господарство» відповідно до освітніх програм підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії. Навчально-наукова база використовується для проведення наукових досліджень цих підрозділів та впровадження результатів досліджень у практичну діяльність, є базою для роботи студентських наукових гуртків, виконання дисертаційних робіт аспірантів тощо.

На території навчально-наукової бази знаходяться:

 • чотири ділянки колії кожна – протяжністю до 250 метрів, 2 стрілочних переводи та 2 тупикові призми. На окремих ділянках колії застосовані різні типи з’єднань рейок зі шпалами і різні типи шпал;

Навчально-наукова база
Навчально-наукова база
 • спеціалізоване обладнання для дослідження поздовжньої та поперечної стійкості рейкової колії, рейкових ниток, дослідження хвилеподібного зносу поверхні кочення в зоні хрестовини стрілочного переводу;

Навчально-наукова база
Навчально-наукова база
 • чотири натурні локомотиви, переобладнані під навчально-наукові лабораторії: електровози ВЛ-60ПК, ДС-3, ДЕ-1 та тепловоз М-62;

Навчально-наукова база

Електровоз ВЛ-60ПК – змінного струму, пасажирський, з кремнієвими випрямними установками, виробництва Новочеркаського електровозобудівного заводу

Навчально-наукова база

Електровоз ДС3 – змінного струму, пасажирський, виробництва Дніпропетровського електровозобудівного заводу спільно з Siemens


Навчально-наукова база

Електровоз ДЕ-1 – постійного струму, виробництва Дніпропетровського електровозобудівного заводу

Навчально-наукова база

Тепловоз М62 – магістральний вантажопасажирський, виробництва Луганського тепловозобудівного заводу

 • чотири навчальні аудиторії:

Навчально-наукова база
Навчально-наукова база
 • спеціалізовані лабораторії:

  • спеціалізована лабораторія конструкції електровозів

Навчально-наукова база
Навчально-наукова база
  • спеціалізована лабораторія «Мультимедійний тренажер керування локомотивом». Тренажер використовується для дослідження впливу різних режимів ведення потягу в залежності від навантаження і профілю колії на економічність та надійність експлуатації тягового рухомого складу.

Навчально-наукова база
Навчально-наукова база
Навчально-наукова база
  • Тренажер моделює роботу електровоза змінного струму у реальному часі, що дозволяє студентам:

   • отримати навики ведення потяга у різних режимах;

   • навчитися визначати та усувати нештатні, аварійні режими роботи обладнання електровоза, підтвердити свої навики та знання із низки дисциплін;

   • знаходити несправності у електричних схемах, відновлювати їх нормальну роботу, краще зрозуміти специфіку та сутність усіх процесів, що відбуваються на локомотиві під час експлуатації;

   • закріпити та автоматизувати знання із курсу “ПТЕ”;

   • простежити за параметрами комутації тягових двигунів в залежності від режимів роботи та схем з’єднання, що сприяє закріпленню знань із дисципліни “Тяговий електропривід”;

   • дослідним шляхом підтвердити достовірність матеріалу, викладеного у дисципліні “Теорія локомотивної тяги”.

  • спеціалізована лабораторія технічної діагностики і неруйнуючих методів контролю

Навчально-наукова база
Навчально-наукова база
Навчально-наукова база
Навчально-наукова база