Про кафедру

На кафедрі «Вагони та вагонне господарство» навчальний процес підготовки бакалаврів, магістрантів зi спеціальності 273 «Залізничний транспорт» спеціалізації «Вагони та вагонне господарство» забезпечують 9 осіб професорсько-викладацького складу, в тому числі 4 докторів наук, професорів, 3 доцентів, кандидатів технічних наук, 2 старших викладачів, 2 особи навчально-допоміжного персоналу. Для роботи на кафедрі постійно залучаються також висококваліфіковані провідні спеціалісти залізничного транспорту i академічних інститутів. Зростання наукової кваліфікації кадрового складу забезпечується наявністю на кафедрі докторантів, аспірантів i шукачів вчених ступенів.

Кафедра має спеціалізовані лабораторії. Філії кафедри розташовані на Київському електровагонно-ремонтному заводі, Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця».

Кафедра має тісні зв’язки з підприємствами усіх залізниць України, Київським метрополітеном, а також iз промисловими підприємствами транспортного машинобудування.

Фахівці кафедри беруть активну участь у роботі різних вітчизняних та міжнародних наукових конгресів, симпозіумів, конференцій i семінарів, які проводяться як в Україні, так i за її межами.

Кафедра «Вагони та вагонне господарство» є випускаючою, вона здійснює підготовку фахівців з проектування, експлуатації, виробництва та ремонту (до 01.07.03 — «Рухомий склад залізниць»). Підготовка фахівців у галузі рухомого складу ведеться в університеті з 1974 року за безвідривною формою навчання. 3 1995 року почався набір студентів зі спеціальності «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту» на денну форму навчання. Головним завданням колективу кафедри є підготовка висококваліфікованих спеціалістів для потреб залізничного транспорту та народного господарства України.

Заходи кафедри:

На кафедрі працюють гуртки студентського наукового товариства. За результатами участі у Олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах кращих студентських та наукових робіт з природничих і технічних наук студенти спеціальності неодноразово нагороджувались Дипломами МОН України та Почесними Грамотами Оргкомітетів.

Викладачі кафедри приймають постійну участь у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, як на території України, так і за кордоном (Росія, Білорусь, Ізраїль, Франція, Англія, Угорщина, Чорногорія та інші).

Матеріально технічна база:

Кафедра має 10 спеціалізованих лабораторій, комп’ютерний клас налічує 12 комп’ютерів, а 6 комп’ютерів використовується науково-педагогічними працівниками та навчально-технічним персоналом.

Працевлаштування студентів:

Випускники кафедри працюють в Головних управліннях вагонного та пасажирського господарств Укрзалізниці; Київському метрополітені; Філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ «Укрзалізниця» службі вагонного господарства та пасажирській службі залізниць України; проектно-конструкторському технологічному бюро вагонного господарства Укрзалізниці; на вагонобудівних та вагоноремонтних підприємствах, вагонних депо, вагонних дільницях (ДВРЗ, КЕВРЗ, депо Дарниця, Київ-Пас, Козятин, Коростень, Коломия, Здолбунів, Ковель, Шевченко, Одеса, Львів, Жмеринка, Чернівці, Хмельницький, Знам’янка, Львівській філії ДНУЗТ, Чернігівському та Київському коледжах транспортної інфраструктури).

Аспіранти, здобувачі та випускники кафедри успішно захищають кандидатські дисертації, не тільки за своєю спеціальністю, а також з історії науки і техніки, економіки та металознавства.

Співробітники кафедри

Іщенко Вадим Миколайович

Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, професор кафедри


Детальніше

Закінчив Казанський хіміко-технологічний інститут ім. С.М. Кірова в 1976 році за спеціальністю: «Холодильні і компресорні машини та установки» присвоєна кваліфікація інженера-механіка.

В 2010 році захистив дисертацію та отримав диплом кандидата технічних наук за спеціальністю: « Рухомий склад залізниць та тяга поїздів», у 2011 році рішенням Атестаційної комісії присвоєно вчене звання доцента кафедри «Вагони та вагонне господарство».

З 01.12.2016 року виконує обов’язки завідувача кафедри «Вагони та вагонне господарство».

Галузь наукових інтересів:

 • підвищення ефективності функціонування рефрижераторного рухомого складу залізниць;

 • підвищення ефективності функціонування холодильного обладнання 5-вагонних рефрижераторних секцій в умовах використання альтернативних холодоагентів;

 • теоретичні та експериментальні дослідження щодо визначення витрат дизельного палива рефрижераторними секціями та рефрижераторними контейнерами зчепами;

 • методичні основи проведення діагностування холодильного обладнання рефрижераторного рухомого складу;

 • підвищення ефективності використання ізотермічних вагонів шляхом удосконалення методів та засобів експериментального визначення параметрів їх теплотехнічного стану;

 • підходи з конструктивного удосконалення амортизаторів пасажирських вагонів;

 • 16 статей, 4 навчальних посібника, 16 тезисів виступів на конференціях, 4 виконаних НДР, 2 патенти на корисну модель, член спеціалізованої вченої ради К 26.820.01.

 • Під керівництвом Іщенка В.М. захищена дисертація Осьмаком В.Є. на тему: «Підвищення ефективності використання критих вагонів з теплоізоляцією шляхом удосконалення методів експериментального визначення параметрів їх теплотехнічного стану».

Останні публікації:

 • Методологічно-інформаційні аспекти паспортизації спеціалізованих ізотермічних вагонів / Іщенко В.М., Брайковська Н.С., Осьмак В.Є., кочешкова Н.С./ Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія Транспортні системи і технології, 2016- Вип.29.-С. 154-162.

 • Підвищення ефективності роботи гідравлічних гасителів коливань пасажирських вагонів на візках типу КВЗ-ЦНИИ шляхом конструктивних змін / Іщенко В.М., Щербина Ю.В. / Вісник СНУ ім.. В. Даля — №4 (234) – 2017 р.- С.106-110.

 • Ways of improving the units construction of hydraulic shock absorbers of passenger cars on the bogie of kvz-cnii type (шляхи удосконалення конструкції вузлів гідравлічних гасителів коливань пасажирських вагонів на візках типу КВЗ-ЦНИИ). /V.N. Ishenko, Yu.V. Shcherbyna / Scientific and journal «Metallurgical and Mining Industry». 2017, №3 – Р.24-31.

Предмети:

 • Енергохолодильні системи вагонів та їх технічне обслуговування.

 • Теплотехніка та теплопередача.

Фомін Олексій Вікторович

Професор кафедри ВВГ, доктор технічних наук,
професор


Детальніше

(англ.: Oleksij FOMIN, Doctor of Engineering Science, Professor, State University of Infrastructure and Technologies, Ukraine)

Доктор технічних наук, професор, дійсний член Транспортної Академії України.

Професор кафедри вагонів та вагонного господарства Державного університету інфраструктури та технологій.

Голова Секції № 2 «Сучасне машинобудування, інтелектуальний, «зелений» та інтегрований транспорт; розвиток галузі ядерної фізики, радіофізики, астрономії та ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, військової техніки» Експертної ради МОН

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Експерт Експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямами «Технічні науки»

Біографія

Народився 15 лютого 1985 року в місті Лозова. У 2003 році закінчив професійно-технічне училище № 23 м. Харкова і здобув професію оглядача-ремонтника вагонів. Закінчив з відзнакою у 2007 р. Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту» та здобув кваліфікацію магістра-механіка залізничного транспорту. У 2009 р. там же отримав з відзнакою повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію економіста. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.07 — рухомий склад залізниць та тяга поїздів захистив у січні 2011 р. Отримав у вересні 2014 р. атестат доцента. В травні 2016 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.07 — рухомий склад залізниць та тяга поїздів. З 2016 року працює професором на кафедрі «Вагони та вагонне господарство». У 2019 році йому присвоєно вчене звання професора.

Досвід наукової діяльності

Коло наукових інтересів: структурно-параметричний аналіз та синтез конструкцій транспортного машинобудування, а також їх функціонально-вартісна оптимізація (вартісна інженерія). Безпосередньо займається поліпшенням техніко-економічних та експлуатаційних показників рухомого складу залізниць з метою зміцнення позицій України на світових ринках перевезень та транспортного машинобудування, а також скорочення витрат на оновлення залізничного парку та зниження собівартості залізничних перевезень.

Входив та входить до складу спеціалізованих вчених рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій при: Державному університеті інфраструктури та технологій, Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, Українському державному університеті залізничного транспорту. Також бере участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації МОН та НАН України як керівник здобувачів наукових ступенів та офіційний опонент, голова чи член спеціалізованих вчених рад для проведення разових захистів.

В своїй науковій діяльності зробив наступне:

 • запропонував ідеальну конструкцію вантажного вагону та ідеалістично-спрямовану методологію еволюції вагонних конструкцій;
 • сформував науково-прикладні основи варіантного проектування вантажних вагонів з забезпеченням конкурентних умов при виборі технічних рішень на всіх етапах їх життєвого циклу, починаючи з передпроектних і завершуючи модернізаціями в експлуатації. Що включає розроблення та використання відповідних структурно-функціональних та варіаційних (у вигляді «І-Або» — дерев) описань;
 • розробив науково-прикладні основи для проведення функціонально-вартісного аналізу (вартісної інженерії) конструкцій вантажних вагонів;
 • запропонував метод оптимізації конструктивних складових вантажних вагонів, використання якого дозволить створювати їх рівноміцнісні варіанти у вигляді балок рівного спротиву сумарній дії експлуатаційних навантажень;
 • створив комплекс багатофакторних математичних залежностей основних показників та параметрів базових елементів несівних систем вантажних вагонів та перспективних їх виконань, що дозволяє прогнозувати їх ресурс та економічну доцільність функціонування;
 • запропонував ряд конструкцій вантажних вагонів майбутнього (в тому числі швидкісних, з круглих труб та інш.), розробив відповідні образи-прототипи та науково обґрунтував перспективність їх впровадження;
 • науково обґрунтував потенційні напрямки та управлінські моделі підвищення ефективності використання вантажних вагонів, що враховує особливості їх конструкцій та етапів життєвого циклу;
 • під його керівництвом:
 • захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук;
 • захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук;
 • підготовлено 1 доктора філософії;
 • студент зайняв перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Інфраструктура залізничного транспорту» напряму «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів, транспортні споруди, залізнична колія».

Індексація та рейтинги

Персональна сторінка у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56422110000

Персональна сторінка у Publons: https://publons.com/researcher/3611099/oleksij-fomin/

Персональна сторінка у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8nAQWbUAAAAJ&hl=ru

Персональна сторінка у ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2387-9946

Персональна сторінка у ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/O_Fomin

Персональна сторінка у НАУКОВЦІ УКРАЇНИ: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0040448

Виробничий досвід

У 2007 році працював конструктором другої категорії на ДП «Укрспецвагон».

При його безпосередній участі, як головного конструктора (2011 р.–2013 р.), організовано вагонобудівне виробництво на ПрАТ «ДМЗ». При цьому за два роки було пройдено шлях від постановки технічного завдання (досягти амбіційної мети: організація конкурентоздатного вагонобудування на металургійному заводі) до виходу на проектну потужність — будівництво 100 напіввагонів/місяць. Досягнення поставленої мети включало: проектування власних моделей напіввагонів з розробленням конструкторської та технологічної документації; планування та створення вагонобудівного виробництва (основного та заготівельного на базі цехів повністю іншого спрямування); отримання міжнародних дозволів на виробництво напіввагонів та інш.

Є повноважним представником технічного комітету стандартизації ТК-83 «Вагони», який функціонує при Державному підприємстві «Український науково-дослідний інститут вагонобудування».

Працює в декількох виданнях та журналах (в тому числі: наукових фахових, англомовних, та таких що входять до н-м.б.д. Scopus), як член редколегій та рецензент.

Відзнаки та нагороди: стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених; Стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених; Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України — міста-героя Києва; Премія Президента України для молодих вчених; Іменна стипендія Верховної Ради України молодим ученим-докторам наук; Подяка Міністерства освіти і науки Міністерства освіти і науки України; Лауреат у 2021 році конкурсу «Молодий вчений року» в Номінації «Транспорт та транспортні технології».

Має понад 400 наукових і методичних робіт, у тому числі: 2 одноосібні монографії та 7 колективні монографії (шість з яких опубліковані англійською мовою, в тому числі і в іноземних (країни ЕС) видавництвах); 94 публікації у виданнях, що індексуються н-м.б.д. Scopus (з яких понад 30 публікації в журналах SCOPUS, Q1 та Q2); понад 120 статей у журналах, що входять до переліку фахових видань України; 5 навчальних посібників; 15 патентів на винаходи, понад 90 патентів на корисні моделі та 1 авторське свідоцтво, понад 10 виконаних НДР за державним та госпдоговірним замовленням.

Викладацький досвід

В різний час працював та працює в учбових закладах: Лозівській філії Харківського автомобільно-дорожнього технікуму, Донецькому інституті залізничного транспорту, Українському державному університеті залізничного транспорту, Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, Державному університеті інфраструктури та технологій.

Викладав дисципліни: Теорія механізмів і машин; Прикладна механіка; Основи конструювання; Деталі машин; Комп'ютерна графіка; Основи надійності.

На цей час викладає дисципліни:

 • для студентів освітнього ступеню: бакалавр, галузі знань: 27 «Транспорт», спеціальності: 273 «Залізничний транспорт»: «Динаміка вагонів», «Будівельна механіка вагонів», «Будівельна механіка та динаміка вагонів», «Автогальма рухомого складу»;
 • для студентів освітнього ступеню: магістр, галузі знань 27 «Транспорт», спеціальності 273 «Залізничний транспорт»: «Актуальні проблеми проектування, динаміки та розрахунків нових конструкцій вагонів», «Основи методів випробування вагонів та визначення подовження терміну служби вагонів».

Список деяких публікацій:

 1. Фомін, О.В. Оптимізаційне проектування елементів кузовів залізничних напіввагонів та організація їх виробництва: монографія/ О.В.Фомін. – Донецьк: ДонІЗТ УкрДАЗТ, 2013. – 251с. ISBN 978-966-8707-38-4
 2. Фомін, О.В. Дослідження дефектів та пошкоджень несучих систем залізничних напіввагонів: монографія/ О. В. Фомін. – Київ: ДЕТУТ, 2014. – 299 с. ISBN 978-966-2197-76-1
 3. Theoretical foundations for conceptually new rolling stock modules. Part 1: monograph / Gorbunov M. I, Fomin O. V, Kovalenko V. V, Domin R. Yu. ; Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. – Dnipro : Akcept PP, 2017. – 100 p. ISBN 978-966-921-164-4
 4. Theoretical aspects of applied transport mechanics. part 1:monograph / O.V. Fomin, M. I. Gorbunov, O. V. Burlutski, end other. – Sievierodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National Universit, 2019. – 198 p. ISBN 978-617-11-0137-1
 5. Fomin, O., Lovska, A.; Fomin, O. (Ed.) (2020). Concept of freight wagons made of round pipes. Tallinn: Scientific Route, 72. doi: https://doi.org/10.21303/978-9916-9516-3-7
 6. Fomin, Oleksij, Juraj Gerlici, Alyona Lovska, Kateryna Kravchenko, Pavlo Prokopenko, Anna Fomina, and Vladimir Hauser. "Durability Determination of the Bearing Structure of an Open Freight Wagon Body Made of Round Pipes during its Transportation on the Railway Ferry." Communications-Scientific letters of the University of Zilina 21, no. 1 (2019): 28-34.
 7. Fomin, O., Gerlici, J., Gorbunov, M., Lovska, A., Kravchenko, K., Burlutski, O., & Lack, T. (2019). Study into Improvement of the Hatch Covers of General-Purpose Open Wagons to Provide Strength under Operational Loading Diagrams. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 21(2), 44-49. http://communications.uniza.sk/index.php/communications/article/view/1468
 8. Fomin, O., Lovska, A., Gorobchenko, O., Turpak, S., Kyrychenko, I., & Burlutski, O. (2019). Analysis of dynamic loading of improved construction of a tank container under operational load modes. EUREKA: Physics And Engineering, 0(2), 61-70. doi:http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2019.00876
 9. O. Fomin, J. Gerlici, A. Lovska, M. Gorbunov, K. Kravchenko, P. Prokopenko, V. Hauser The Improved Hatch Cover Construction for Universal Open Box-Type Wagon from the Strength and Durability Point of View. In: Manufacturing Technology, Vol. 19, No. 2, pp. 216 – 221. Ústí nad Labem, Czech Republic DOI: 10.21062/ujep/272.2019/a/1213-2489/MT/19/2/216
 10. Fomin Oleksij, Lovska Alyona, Daki Olena, Bohomia Volodymyr, Tymoshchuk Olena and Prokopenko Pavlo The Substantiation Of The Concept Of Creating Containers With Viscous-Elastic Connections In Fitting // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. Vol. 14, No. 15, August 2019: 2771-2776
 11. Fomin Oleksij, Lovska Alyona, Radkevych Valentyna, Horban Anatoliy, Skliarenko Inna and Gurenkova Olga The dynamic loading analysis of containers placed on a flat wagon during shunting collisions// ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. Vol. 14, No. 21, November 2019: 3747-3752
 12. O. Fomin and A. Lovska, Improvements in passenger car body for higher stability of train ferry, Engineering Science and Technology, an International Journal, Volume 23, Issue 6, Pages 1455-1465
 13. Oleksij Fomin, Alyona Lovska, Safronov Oleksandr, Soroka Olena (2020). Study of the dynamic loading of the loadbearing structure of a flat wagon during transportation by sea. EUREKA: Physics And Engineering, 2020. – 6 (31), 41-49. DOI: 10.21303/2461-4262.2020.001512
 14. Fomin, O., Lovska , A., Ivanchenko, D., Zinchenko , S., & Píštěk , V. (2021). Study of loading of the load-bearing structure of hopper wagons on Y25 bogies. EUREKA: Physics and Engineering, (2), 32-41. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2021.001686
 15. Fomin, O.; Gorbunov, M.;Lovska, A.; Gerlici, J.; Kravchenko, K.Dynamics and Strength of Circular Tube Open Wagons with Aluminum Foam Filled Center Sills. Materials 2021, 14, 1915. https://doi.org/ 10.3390/ma14081915
 16. Fomin, O.; Lovska, A.; Píštěk, V.; Kučera, P. Determination of the Vertical Load on the Carrying Structure of a Flat Wagon with the 18–100 and Y25 Bogies. Appl. Sci. 2021, 11, 4130. https://doi.org/10.3390/app11094130
 17. Fomin, O.; Gorbunov, M.; Gerlici, J.; Vatulia, G.; Lovska, A.; Kravchenko, K. Research into the Strength of an Open Wagon with Double Sidewalls Filled with Aluminium Foam. Materials 2021, 14, 3420. https://doi.org/10.3390/ma14123420
 18. Fomin, O.; Lovska, A.; Gerlici, J.; Fomina, Y.; Dižo, J.; Blatnický, M. The Dynamic and Strength Analysis of an Articulated Covered Wagon with the Circular Pipe Design. Symmetry 2021, 13, 1398. https://doi.org/10.3390/sym1308139
 19. Fomin, O.; Lovska, A.; Kučera, P.; Píštěk, V. Substantiation of Improvements for the Bearing Structure of an Open Car to Provide a Higher Security During Rail/Sea Transportation. J. Mar. Sci. Eng. 2021, 9, 873. https://doi.org/10.3390/jmse 9080873
 20. Fomin, O.; Gerlici, J.; Vatulia, G.; Lovska, A.; Kravchenko, K. Determination of the Loading of a Flat Rack Container during Operating Modes. Appl. Sci. 2021, 11, 7623. https://doi.org/10.3390/app11167623
 21. Fomin, O. Determination of vertical dynamics for a standard ukrainian boxcar with Y25 bogies / O.V. Fomin, A. O. Lovska // Scientific Bulletin of National Mining University. 2021, Issue 5, p.67-72 https://doi.org/10.33271/nvngu/2021¬5/067

Брайковська Надія Сергіївна

Кандидат технічних наук, професор кафедри ВВГ


Детальніше

У 1974 р. закінчила з відзнакою Брянський інститут транспортного машинобудування, факультет «Транспортного машинобудування», спеціальність «Вагонобудування та вагонне господарство» і отримала кваліфікацію інженера-механіка.

З 1974 р. по 1976 р. працювала на Калінінградському вагонобудівному заводі, майстром вагонобудівної дільниці, інженером-конструктором.

З 1976 р. по 1996 р. старший інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту механіки АН України.

У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.04. – механіка деформованого твердого тіла і отримала диплом кандидата технічних наук.

З 1996 р. по 2001р. – старший викладач, доцент, завідувач кафедри «Рухомий склад залізниць» ,проректор з навчальної роботи Київського інституту залізничного транспорту.

В 2000 р. отримала вчене звання доцента кафедри «Рухомий склад залізниць».

З 2001 р. по 2004 р. – проректор з навчальної роботи Київського університету економіки і технологій транспорту, за сумісництвом – доцент кафедри «Рухомий склад залізниць».

З 2004 р. по 2006 р. – доцент кафедри «Вагони» Київського університету економіки і технологій транспорту.

З 2006 р. по 2011 р.– проректор з науково-педагогічної роботи Київського університету економіки і технологій транспорту (з 2007 р. – Державного економіко-технологічного університету транспорту), за сумісництвом – з 2006 р. по 2009 р. – доцент кафедри «Вагони», з 01.09.2009 р. по 2011 р. – професор кафедри «Вагони».

З 2011 р. по 2012 р. – проректор з науково-педагогічної роботи Державного економіко-технологічного університету транспорту, за сумісництвом – професор кафедри «Вагони та вагонне господарство».

З 02.04.2012 р. по теперішній час – перший проректор Державного університет у інфраструктури та технологій, за сумісництвом – професор кафедри «Вагони та вагонне господарство».

Загальний стаж науково-педагогічної роботи — 38 років, з них педагогічної роботи у закладах освіти III – IV рівня акредитації 17 років 4 місяця, на посаді проректора – 13 років 2 місяця, на посаді професора кафедри «Вагони та вагонне господарство» (за сумісництвом) – 4 роки 4 місяця.

Має 117 публікацій, з них 83 наукового і 34 навчально – методичного характеру, з яких 35- фахові видання, 4 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти та науки України у співавторстві, видані за останні 5 років.

Предмети:

 • Новітні та перспективні конструкції і технології на залізничному транспорті.

 • Організація та планування виробництва.

 • Логістичні процеси вагоноремонтного виробництва.

Сапронова Світлана Юріївна

Доктор технічних наук, професор кафедри ВВГ


Детальніше

Закінчила у 1988 році з відзнакою Ворошиловградський машинобудівний інститут за спеціальністю локомотивобудування.

Кандидат технічних наук з 2003 року за спеціальністю 05.22.07 – «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів». Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 Української державної академії залізничного транспорту.

Доктор технічних наук з 2013 року за спеціальністю 05.22.07 – «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів». Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 29.051.03 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Вчене звання доцента кафедри машинознавства присвоєно в 2005 році.

Вчене звання професора кафедри двигунів внутрішнього згоряння та машинознавства присвоєно у 2014 році.

Здійснює наукові дослідження в галузі залізничного транспорту: опір руху рейкових екіпажів, знос в кінематичній парі «колесо-рейка», ремонт і експлуатація локомотивів та вагонів.

Впроваджує в навчальний процес новітні технології на базі програмного пакету MOODLE.

Має 150 наукових публікацій, 4 патенти на винахід та 4 на корисну модель, 20 навчально-методичного характеру.

Є автором 2 монографій, співавтором 3 навчальних посібників з грифом МОН України.

Список робіт:

 1. Ткаченко В.П., Сапронова С.Ю., Кульбовський І.І., Зуб Є.П. Опір руху і керованість рейкових екіпажів: монографія. — Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2016.- 150 с.

 2. V. Тkachenko, S. Sapronova. Refinement of the structure the resistance to movement of railway vehicles / IХ International Scientific Conference «Тransport problems», 28 – 30 June 2017. — Katowice – Sulejów: Katowice, Faculty of Transport, 2017.

 3. Tkachenko V.P., Sapronova S.Y., Maliuk S.V., Kulbovskyi I. I. Studying the structure of railway rolling stock resistance/ V.P.Tkachenko, S.Y.Sapronova, S.V.Maliuk, I.I. Kulbovskyi // Scientificand Tecnical Journal «Мetallurgical and Mining Industry». – Dnipro, 2016. — № 11. – P. 30-36.

 4. Sapronova S. Justification of the choice of admissible parameters wear paddlewheel locomotives / S. Sapronova, V. Тkachenko // TEKA. Commission of motorization and power industry in agriculture. – 2013. – Vol. XIII, №4, 270-278.

 5. Sapronova S, Tkachenko V., Kramar N., Voron’ko A. Regularities of shaping of a wheel profile as a result of deterioration of the rolling surface in exploitation / Transport Problems // International Scientific Journal, 2008.– V.3. – Is. 4. – P.2.− 47−57.

 6. A.Golubenko, S.Sapronova, V.Tkachenko. Kinematics of point-to-point contact of wheel with a rails / Transport Problems // International Scientific Journal, 2007.– T.2. – Z. 3. – p.57 – 61.

 7. V.Tkachenko, S.Sapronova. Steerability of railway vehicles / Transport Problems // International Scientific Journal, 2007.– T.2. – Z. 4. – p.9 – 16.

 8. Sapronova S. Theoretical studies of horizontal dynamics parameters of the «wheel-rail» kinematic pair / TEKA. Commission of motorization and power industry in agriculture. – Lublin-Lugansk, 2014. – Vol. 14. – №1. – Р. 238–247.

 9. Tkachenko, V. Research into resistance to the motion of railroad undercarriages related to directing the wheelsets by a rail track [Text] / V. Tkachenko, S. Sapronova, I. Kulbovskyi , О. Fomin // Eastern-European journal of enterprise technologies. – Kharkiv: PC «Technology center», 2017. — N5/7 (89). – Р. 65-72 (DOI: 10.15587/1729-4061.2017.109791)

 10. Fomin, O. Еxperimental confirmation of the theory of implementation of the coupled design of center girder of the hopper wagons for iron ore pellets [Text] / O. Fomin, I. Kulbovskiy, Е. Sorochinska, S. Sapronova, О. Bambura // Eastern-European journal of enterprise technologies. – Kharkiv: PC «Technology center», 2017. – 5/1(89). – Р. 11-18 (DOI: 10.15587/1729-4061.2017.109588).

 11. Фомін О.В., Прокопенко П.М., Горбунов М.І., Сапронова С.Ю. Поліпшення несучої здатності вагона-хопера для первезення зерна з метою підвищення опору динамічним зусиллям / О.В. Фомін, П.М. Прокопенко, М.І. Горбунов, С.Ю. Сапронова // Вісник Східноукр. нац. ун-ту В. Даля 2017. — С. 88-99.

 12. Сапронова С.Ю. Исследования влияния электрического тока на износ трибосопряжения «ролик-ролик» / С.Ю. Сапронова, В.С. Ноженко, Е.С. Ноженко, А.С. Клюев, Д.А. Мокроусов // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – №18 (207). — Ч. 1. – С. 157–162.

 13. Сапронова С.Ю. Синтез исходного контура неэвольвентных зубьев по значению коэффициента задиростойкости рабочих поверхностей / С.Ю. Сапронова // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – №4 (193). — С. 227-232.

 14. Шишов В.П. Исходные контуры неэвольентных зубьев цилиндрических зубчатых передач с выпукло-вогнутым контактом рабочих поверхностей / В.П. Щишов, С.Ю. Сапронова, О.А. Ревякина, А.А. Муховатый // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми механічного приводу. − Х.: НТУ «ХПІ». − 2013. − № 40 (1013). − С. 186-189.

 15. Сапронова С.Ю. Можливості використання в тягових редукторах тепловозів евольвентних коліс із збільшеним кутом профілю зубців / С.Ю. Сапронова // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – №3 (192). – Ч.1. — С. 227-232.

 16. Сапронова С.Ю. Алгоритм визначення гранично допустимого зносу елементів кінематичної пари «колесо-рейка» / С.Ю. Сапронова // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – №16(205). – Ч.2. – С. 154–160.

 17. Сапронова С.Ю. Характер контакта рабочих поверхностей зубьев цилиндрических передач с конхоидальной линией зацепления / С.Ю. Сапронова, А.А. Муховатый, В.П. Ткаченко // Технологический аудит и резервы производства. – Харків, 2014. – № 1/1 (15). – С. 14–17.

 18. Сапронова С.Ю. Стійкість кінематичної пари «колесо-рейка» / С.Ю. Сапронова // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2014. – №3(210). – С. 236–241.

 19. Сапронова С.Ю. Вплив паразитних ковзань на знос гребенів коліс трибологічної системи «колесо-рейка» / С.Ю.Сапронова // Вісник Інженерної академії України. – 2014. – № 3-4 – С. 45–48.

 20. Шевченко С.В., Мазнєв Є.В., Сапронова С.Ю. Муховатий О.А.Черв’як ZAJN. Патент на винахід 868454 України В61В 12/00, В23 Р 6/00; заявник і патентовласник Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. − №а201311297; заявл. 23.09.2013; опубл. 5.03.2014, Бюл. № 3, 2014.− 4 с.

 21. Шевченко С.В., Ткач П.М., Сапронова С.Ю., Карпов О.П. Деталі машин. Конкурсні завдання: навчальний посібник. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – 179 с.: табл. 46, іл. 46, бібліогр. 12 назв.

 22. Жолобов В.А., Михайлов Е.В., Горбунов Н.И., Сапронова С.Ю. Устройство для гашения колебаний. А.с. 1521952 СССР, МКИ F16 F 7/02; №4385452 Заявл. 29.02.88; Опубл. 15.11.89; Бюл. №42.- 5с.

 23. Сапронова С.Ю., Ткаченко В.П., Голубенко О. Л., Діденко Д. М., Компанієць І. С. Спосіб відновлення профілю поверхонь кочення коліс залізничного рухомого складу. Патент на корисну модель 33471 України, МПК В 61 В 12/00; заявник і патентовласник Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. − № u 200801729; заявл. 11.02.2008; опубл. 25.06.2008, Бюл. №12.− 4 с.

 24. Август В.В., Осенин Ю.И., Голубенко А.Л., Сапронова С.Ю. Песочница локомотива. А.с. 1650500 СССР, МКИ В61 С 15/10; №4621795 Заявл. 20.12.88; Опубл. 23.05.91; Бюл. №19.- 4с.

 25. 23.Сапронова С.Ю., Ткаченко В. П., Ноженко В. С., Ковтанець М. В. Спосіб зниження зносу гребенів колісних пар. Патент на корисну модель 67218 України, МПК В 61 С 15/10; заявник і патентовласник Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. − № u 201108337; заявл. 04.07.2011; опубл. 10.02.2012, Бюл. № 3, 2012.− 4 с.

 26. Сапронова С.Ю., Ткаченко В.П., Ноженко В. С., Ковтанець М. В. Спосіб відновлення гребеня колеса локомотива. Патент на корисну модель 79854 України В61В 12/00, В23Р 6/00; заявник і патентовласник Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. − № u 201207472; заявл. 19.06.2012; опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9, 2013.− 4 с.

 27. Лемешко М.А., Петросов С.П., Кожемяченко А.В. Сапронова С.Ю. Шкаф бытового холодильника. Патент на винахід №2451884 С1 Российской Федерации F25D 11/02, F25D 23/06, F16/L 59/00; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса» (ЮРГУЭС). − № 2010152639/13; заявл.22.12.2013; опубл. 27.05.2012, Бюл. №15, 2012. − 5 с.

Предмети:

 • Вагоноремонтні машини та обладнання.

 • Ресурсозберігаючі технології.

 • Методологія інженерної та наукової діяльності.

 • Безпека руху та ПТЕ залізниць.

 • Взаємодія рухомого складу та колії.

Кельріх Михайло Борисович

Професор, доктор технічних наук, професор кафедри ВВГ


Детальніше

Закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту 1962 р. спеціальність «Вагонобудування та вагонне господарство».

Кандидат технічних наук, 1980 р. спеціальність 05.22.07-Рухомий склад залізниць та тяга поїздів.

Доктор технічних наук, спеціальність 05.22.07-рухомий склад залізниць, 1992 р.

Професор кафедри «Вагони та вагонне господарство», 2006 р.

Галузь наукових інтересів:

 • Міцність, динаміка несучих конструкцій рухомого складу залізниць (вантажних та пасажирських вагонів, тяговий рухомий склад)

 • Експлуатаційні та теплотехнічні якості вагонів.

 • Випробування рухомого складу залізниць та інших транспортних одиниць (статичні, динамічні, вібраційні, на втому ,ресурсні, ударні, теплотехнічні).

 • Випробування на аварійні ситуації при експлуатації рухомого складу та інше.

Кількість статей — більше 90, тез виступів на конференціях-більше 25, кількість виконаних НДР-8-9.

Членство в редколегіях:

 • Залізничний транспорт України;

 • Збірник наукових праць ДЕТУТ;

 • Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад»

Кількість патентів на винахід — 15, на корисну модель — 6.

Членство у дисертаційних радах:

 • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.А. Лазаряна.

 • Державний університет інфраструктури і технологій

 • Науковий консультант захищеної дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Предмет:

Спеціалізований рухомий склад для міжнародних перевезень та небезпечних вантажів.

Обуховський Володимир Віталійович

Кандидат історичних наук, доцент кафедри ВВГ


Детальніше

У 1991 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорта за спеціальністю «Вагони і вагонне господарство». У Державному економіко-технологічному університеті транспорту працюе з 1999 року.

Кандидат історичних наук з 2008 року за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки й техніки».

Вчене звання доцента кафедри вагонів присвоєно у 2011 році.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 41 рік, педагогічний стаж – понад 19 років.

Обуховський В.В. Оценка теплозащитных качеств кузова крытого вагона с теплоизоляцией. / В.В. Обуховський // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія „Транспортні системи і технології”. Вип.16. – К.: ДЕТУТ, 2010.

Обуховський В.В. Діагностування електрообладнання пасажирського вагона з кондиціонуванням повітря типу 47к/к. / В.В. Обуховський // Збірник наукових праць ДІЗТ. Випуск 24. 2011 р.

Обуховський В.В. Сучасні методи відновлення та підвищення зносостійкості деталей. / В.В. Обуховський // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія „Транспортні системи і технології”. Вип.16. – К.: ДЕТУТ, 2011 р.

Обуховський В.В. Ультразвуковий метод та акустична емісія при випробуванні цистерн. / В.В. Обуховський // Збірник наукових праць ДІЗТ. Випуск 25. 2011 р.

Обуховський В.В. Акустико-емісійний метод контролю бокових рам і надресорних балок вантажних вагонів. / В.В. Обуховський // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Випуск 18. 2011 р.

Обуховський В.В. Безнаплавочний ремонт литих деталей візків. / В.В. Обуховський // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. Київ 2011.

Обуховський В.В. Спосіб акустико-емісійного контролю колісних пар вагонів. / В.В. Обуховський // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. Київ 2013.

Обуховський В.В. Інноваційні методи і форми проведення самостійних робіт студентів. / В.В. Обуховський // Збірник тез науково-методичної конференції Університету «Інноваційні навчальні технології як основа творчої діяльності викладача» 20-21 листопада 2013 р. Київ 2013.

Обуховський В.В. // Історія появи електричного трамваю в Києві. / В.В. Обуховський Матеріали науково-практичної конференції «Розвиток науки і техніки на залізничному транспорті» квітень 2015 р. Київ.

Навчально-методичні роботи з дисциплін «Технологія виробництва та ремонту вагонів», «Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання вагонів» та технологічних практик.

У 2016 році підготовлений і виданий навчальний посібник «Електричне обладнання вагонів» обсягом 205 стор. з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Предмети:

 • Технологія виробництва та ремонту вагонів.

 • Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання вагонів.

Щербина Юрій Володимирович

Доцент кафедри ВВГ


Детальніше

Освіта:

Закінчив Київський університет економіки і технологій транспорту (КУЕТТ) (Рік випуску — 2005 р.), Спеціальність – «Вагони», ОКР – магістр, інженер-механік.

Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики (УТ НКТД), фахівець з магнітопорошкового методу контролю (MT).

Кандидат технічних наук, 2018 рік, спеціальність 05.22.07 - Рухомий склад залізниць та тяга поїздів.

Досвід роботи:

2005-2008 - асистент кафедри «Вагони». ДЕТУТ, м. Київ, вул. Лукашевича, 19.

2008 - інженер-технолог 1 категорії візкового цеху. ПрАТ “КЕВРЗ”, м. Київ, вул. Ползунова, 2.

2008-2014 — провідний інженер відділу конструкції і технології. ДП “ДНДЦ УЗ”, м. Київ, вул. І. Федорова, 39.

2014-2015 — провідний інженер відділу динаміки та міцності. ДП “ДНДЦ УЗ”, м. Київ, вул. І. Федорова, 39.

2015-2016 — провідний інженер сектору комплексних інженерних розрахунків відділу випробувань. Філія “НДКТІ” ПАТ «Укрзалізниця», м. Київ, вул. Федорова, 39.

2017-2021 – старший викладач кафедри «Вагони та вагонне господарство» ДУІТ, м. Київ, вул. І. Огієнка, 19.

Галузь наукових інтересів — сучасні конструкції вагонів; неруйнівний контроль; дослідження динамічних властивостей рейкових екіпажів залежно від технічного стану; проведення розрахунків, пов’язаних з визначення міцності конструкцій, їх втомної довговічності, виникнення зносів елементів конструкцій; пошук раціональних технічних рішень, спрямованих на поліпшення техніко-економічних показників вузлів вагонів.

12 наукових статей у фахових виданнях, 9 опублікованих тезисів участі у наукових, науково-практичних вітчизняних та міжнародних конференціях, участь у 2 НДР.

Індексація та рейтинги

Персональна сторінка у Google Scholar

Навчання

При підготовці фахівців за спеціалізацією «Вагони та вагонне господарство» студенти отримують високоякісну підготовку у цілому спектрі фундаментальних суспільних, гуманітарних, інженерних та спеціальних дисциплін.

Дисципліна «Загальний курс залізниць та рухомого складу» формує у студентів цілісне уявлення про залізничний транспорт, взаємозв'язок його галузей, отримання основних знань про комплекс пристроїв, технічне оснащення, будівництво та експлуатацію залізниць і взаємодію їх з іншими видами транспорту.

Метою дисципліни «Автогальма рухомого складу» є поглиблене вивчення студентами будови та принципу дії гальмівних систем сучасного і перспективного рухомого складу, вирішення інженерних задач з удосконалення конструкції обладнання для підвищення безпеки руху поїздів.

При вивченні дисципліни «Основи технічного обслуговування вагонів» студенти набувають знань і практичних навичок у вирішенні задач з забезпечення процесу перевезень справним рухомим складом, що гарантує комфорт пасажирів, збереження вантажів і безпеку руху поїздів.

В курсі «Енергохолодильні системи вагонів та їх технічне обслуговування» освоюють основні положення сучасних методів теплотехнічних розрахунків вагонів, холодильного обладнання та систем установок кондиціонування повітря.

При вивченні дисципліни «Технічне обслуговування вагонів та ремонт електрообладнання» студент набуває знань з принципу дії, будови, технічного обслуговування та ремонту електрообладнання вагонів, вивчення загальних методів дослідження та розрахунків.

Основною спеціальності є «Вагони (конструювання та розрахунки)» вивчення даної дисципліни потребує грунтовних знань рухомого складу, фізики, хімії, екології тощо. Вона узагальнює і поглиблює існуючі знання та полягає у вивченні нового матеріалу в межах даної дисципліни, дозволяє сформувати у студента цілісне розуміння, щодо вивчення та застосування на практиці основ будови та безпечної експлуатації рухомого складу, що використовується для перевезення пасажирів та транспортуванні вантажів, в тому числі з підвищенням рівнем небезпеки, дозволяє постійно вдосконалювати перевізний процес та підвищувати його безпеку.

Окреме місце у програмі підготовки магістрів займають такі дисципліни:

«Системи життєзабезпечення пасажирських вагонів» полягає у формуванні у студентів знань та практичних навичок з розв'язування задач забезпечення процесу перевезень справним рухомим складом, що гарантує комфортні умови пасажирам та обслуговуючому персоналу вагонів, оснащених електрообладнанням, водопостачанням, опаленням, вентиляцією та кондиціонуванням.

«Актуальні проблеми проектування, динаміки та розрахунків нових конструкцій вагонів» полягає у розвитку фізичного й аналітичного мислення у студентів щодо питань динаміки та міцності конструкцій вагонів нового покоління у експлуатації, визначення оптимальних технічно-економічних параметрів вагонів, отримання навичок користування сучасними методами дослідження та проектування нових конструкцій вагонів на базі складання математичних моделей та моделей їх міцності, визначення динамічних навантажень, що використовуються при розрахунках на міцність, отримання понять про порядок етапів життєвого циклу вагонів та їх особливості.

«Системи автоматизованого проектування (САПР) вагонів» полягає в формуванні у студентів знань і засвоєння методичних прийомів, що дозволяють ефективно досліджувати найважливіші проблеми і задачі, пов'язані з проектуванням конструкцій вагонів та їх технічною експлуатацією на залізничному транспорті. Комплексно використовувати в інженерній практиці та наукової діяльності спеціальні знання, математичні методи складних процесів і систем, засоби обчислюваної техніки при застосуванні офісних і спеціалізованих програм сучасних персональних комп'ютерів.

Наукова діяльність

На кафедрі «Вагони та вагонне господарство» визначилися такі основні напрямки наукових досліджень:

 • дослідження міцності та динамки вагонів;

 • технічне діагностування й дослідження залишкового ресурсу i термінів служби вагонів;

 • конструювання, теоретичне i експериментальне дослідження ходових частин, поглинаючих апаратів i автозчепних пристроїв;

 • розробка та впровадження бортових систем діагностики технічного стану ходових частин вагонів в процесі pyxy поїздів;

 • методичні основи проведення діагностування холодильного обладнання рефрижераторних вагонів, що працює на альтернативному холодоагенті;

 • визначення теплотехнічних якостей критих вагонів з теплоізоляцією для перевезення швидкопсувних, продовольчих, штучних тарноштучних та пакетованих вантажів.

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Кафедра «Вагони та вагонне господарство»

Адреса: м. Київ, вул. Ползунова, 6.

Телефон: (044) 591-51-26;

Електронна адреса: [email protected]