Про кафедру

about-the-department.jpg

На кафедрі «Вагони та вагонне господарство» навчальний процес підготовки бакалаврів, магістрантів зi спеціальності 273 «Залізничний транспорт» спеціалізації «Вагони та вагонне господарство» забезпечують 9 осіб професорсько-викладацького складу, в тому числі 4 докторів наук, професорів, 3 доцентів, кандидатів технічних наук, 2 старших викладачів, 2 особи навчально-допоміжного персоналу. Для роботи на кафедрі постійно залучаються також висококваліфіковані провідні спеціалісти залізничного транспорту i академічних інститутів. Зростання наукової кваліфікації кадрового складу забезпечується наявністю на кафедрі докторантів, аспірантів i шукачів вчених ступенів.

Кафедра має спеціалізовані лабораторії. Філії кафедри розташовані на Київському електровагонно-ремонтному заводі, Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Укрзалізниця».

Кафедра має тісні зв’язки з підприємствами усіх залізниць України, Київським метрополітеном, а також iз промисловими підприємствами транспортного машинобудування.

Фахівці кафедри беруть активну участь у роботі різних вітчизняних та міжнародних наукових конгресів, симпозіумів, конференцій i семінарів, які проводяться як в Україні, так i за її межами.

Кафедра «Вагони та вагонне господарство» є випускаючою, вона здійснює підготовку фахівців з проектування, експлуатації, виробництва та ремонту (до 01.07.03 — «Рухомий склад залізниць»). Підготовка фахівців у галузі рухомого складу ведеться в університеті з 1974 року за безвідривною формою навчання. 3 1995 року почався набір студентів зі спеціальності «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту» на денну форму навчання. Головним завданням колективу кафедри є підготовка висококваліфікованих спеціалістів для потреб залізничного транспорту та народного господарства України.

Заходи кафедри:

На кафедрі працюють гуртки студентського наукового товариства. За результатами участі у Олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах кращих студентських та наукових робіт з природничих і технічних наук студенти спеціальності неодноразово нагороджувались Дипломами МОН України та Почесними Грамотами Оргкомітетів.

Викладачі кафедри приймають постійну участь у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, як на території України, так і за кордоном (Росія, Білорусь, Ізраїль, Франція, Англія, Угорщина, Чорногорія та інші).

Матеріально технічна база:

Кафедра має 10 спеціалізованих лабораторій, комп’ютерний клас налічує 12 комп’ютерів, а 6 комп’ютерів використовується науково-педагогічними працівниками та навчально-технічним персоналом.

Працевлаштування студентів:

Випускники кафедри працюють в Головних управліннях вагонного та пасажирського господарств Укрзалізниці; Київському метрополітені; Філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ «Укрзалізниця» службі вагонного господарства та пасажирській службі залізниць України; проектно-конструкторському технологічному бюро вагонного господарства Укрзалізниці; на вагонобудівних та вагоноремонтних підприємствах, вагонних депо, вагонних дільницях (ДВРЗ, КЕВРЗ, депо Дарниця, Київ-Пас, Козятин, Коростень, Коломия, Здолбунів, Ковель, Шевченко, Одеса, Львів, Жмеринка, Чернівці, Хмельницький, Знам’янка, Львівській філії ДНУЗТ, Чернігівському та Київському коледжах транспортної інфраструктури).

Аспіранти, здобувачі та випускники кафедри успішно захищають кандидатські дисертації, не тільки за своєю спеціальністю, а також з історії науки і техніки, економіки та металознавства.

Співробітники кафедри

Іщенко Вадим Миколайович

Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, професор кафедри


Детальніше

Закінчив Казанський хіміко-технологічний інститут ім. С.М. Кірова в 1976 році за спеціальністю: «Холодильні і компресорні машини та установки» присвоєна кваліфікація інженера-механіка.

В 2010 році захистив дисертацію та отримав диплом кандидата технічних наук за спеціальністю: « Рухомий склад залізниць та тяга поїздів», у 2011 році рішенням Атестаційної комісії присвоєно вчене звання доцента кафедри «Вагони та вагонне господарство».

З 01.12.2016 року виконує обов’язки завідувача кафедри «Вагони та вагонне господарство».

Галузь наукових інтересів:

 • підвищення ефективності функціонування рефрижераторного рухомого складу залізниць;

 • підвищення ефективності функціонування холодильного обладнання 5-вагонних рефрижераторних секцій в умовах використання альтернативних холодоагентів;

 • теоретичні та експериментальні дослідження щодо визначення витрат дизельного палива рефрижераторними секціями та рефрижераторними контейнерами зчепами;

 • методичні основи проведення діагностування холодильного обладнання рефрижераторного рухомого складу;

 • підвищення ефективності використання ізотермічних вагонів шляхом удосконалення методів та засобів експериментального визначення параметрів їх теплотехнічного стану;

 • підходи з конструктивного удосконалення амортизаторів пасажирських вагонів;

 • 16 статей, 4 навчальних посібника, 16 тезисів виступів на конференціях, 4 виконаних НДР, 2 патенти на корисну модель, член спеціалізованої вченої ради К 26.820.01.

 • Під керівництвом Іщенка В.М. захищена дисертація Осьмаком В.Є. на тему: «Підвищення ефективності використання критих вагонів з теплоізоляцією шляхом удосконалення методів експериментального визначення параметрів їх теплотехнічного стану».

Останні публікації:

 • Методологічно-інформаційні аспекти паспортизації спеціалізованих ізотермічних вагонів / Іщенко В.М., Брайковська Н.С., Осьмак В.Є., кочешкова Н.С./ Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія Транспортні системи і технології, 2016- Вип.29.-С. 154-162.

 • Підвищення ефективності роботи гідравлічних гасителів коливань пасажирських вагонів на візках типу КВЗ-ЦНИИ шляхом конструктивних змін / Іщенко В.М., Щербина Ю.В. / Вісник СНУ ім.. В. Даля — №4 (234) – 2017 р.- С.106-110.

 • Ways of improving the units construction of hydraulic shock absorbers of passenger cars on the bogie of kvz-cnii type (шляхи удосконалення конструкції вузлів гідравлічних гасителів коливань пасажирських вагонів на візках типу КВЗ-ЦНИИ). /V.N. Ishenko, Yu.V. Shcherbyna / Scientific and journal «Metallurgical and Mining Industry». 2017, №3 – Р.24-31.

Предмети:

 • Енергохолодильні системи вагонів та їх технічне обслуговування.

 • Теплотехніка та теплопередача.

Фомін Олексій Вікторович

Професор кафедри ВВГ, доктор технічних наук,
доцент


Детальніше

Закінчив з відзнакою у 2007 р. Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту» та здобув кваліфікацію магістра-механіка залізничного транспорту. У 2009 р. там же отримав з відзнакою повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію економіста. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів захистив у січні 2011 р. (науковий керівник д.т.н., проф. Мороз В.І.). Отримав у вересні 2014 р. атестат доцента. В травні 2016 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів (науковий консультант д.т.н., проф. Кельріх М.Б.).

Коло наукових інтересів: структурно-параметричний аналіз та синтез конструкцій транспортного машинобудування, а також їх функціонально-вартісна оптимізація (вартісна інженерія). Безпосередньо займається поліпшенням техніко-економічних та експлуатаційних показників вагонів вітчизняного виробництва з метою зміцнення позицій України на світових ринках вантажоперевезень та транспортного машинобудування, а також скорочення витрат на оновлення парку вагонів та зниження собівартості залізничних перевезень.

При його безпосередній участі, як головного конструктора (2011р.–2013р.), організовано вагонобудівне виробництво на ПрАТ «ДМЗ». При цьому за два роки було пройдено шлях від постановки технічного завдання до виходу на проектну потужність – будівництво 100 напіввагонів/місяць.

Є повноважним представником технічного комітету стандартизації ТК-83 «Вагони», який функціонує при Державному підприємстві «Український науково-дослідний інститут вагонобудування».

Входить до складу спеціалізованих вчених рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій при Державному університеті інфраструктури та технологій і Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. Також приймає участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації МОН та НАН України як керівник здобувачів наукових ступенів та офіційний опонент.

Під його керівництвом захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Працює в декількох виданнях та журналах (в тому числі: наукових фахових, англомовних, та таких що входять до н-м.б.д. Scopus), як член редколегій та рецензент.

Відзнаки: стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених; Стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

Має понад 260 наукових і методичних робіт, у тому числі: 2 одноосібні монографії та 3 колективні монографії (дві з яких опубліковані англійською мовою); понад 20 статей журналах, що входять до н-м.б.д. Scopus; понад 120 статей у журналах, що входять до переліку фахових видань України; 5 навчальних посібників; 14 патентів на винаходи, 27 патентів на корисні моделі та 1 авторське свідоцтво, понад 10 виконаних НДР за державним та госпдоговірним замовленням.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56422110000

http://orcid.org/0000-0003-2387-9946

https://scholar.google.com.ua/citations?user=8nAQWbUAAAAJ&hl=ru

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0040448

В різний час працював на виробничих підприємствах та в учбових закладах: ДП «Укрспецвагон» (нині філія «ПВРЗ» АТ Укрзалізниця), ПрАТ «ДМЗ», Лозівській філії Харківського автомобільно-дорожнього технікуму, Донецькому інституті залізничного транспорту, Українській державній академії залізничного транспорту, Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Викладав дисципліни: Теорія механізмів і машин; Прикладна механіка; Основи конструювання; Деталі машин; Комп’ютерна графіка; Основи надійності.

На цей час викладає дисципліни:

 • для студентів освітнього ступеню: бакалавр, галузі знань: 27 «Транспорт», спеціальності: 273 «Залізничний транспорт»: «Динаміка вагонів», «Будівельна механіка вагонів», «Будівельна механіка та динаміка вагонів»;

 • для студентів освітнього ступеню: магістр, галузі знань 27 «Транспорт», спеціальності 273 «Залізничний транспорт»: «Актуальні проблеми проектування, динаміки та розрахунків нових конструкцій вагонів», «Основи методів випробування вагонів та визначення подовження терміну служби вагонів».

Список деяких публікацій:

 1. Фомін, О.В. Оптимізаційне проектування елементів кузовів залізничних напіввагонів та організація їх виробництва: монографія/ О.В.Фомін. – Донецьк: ДонІЗТ УкрДАЗТ, 2013. – 251с.

 2. Фомін, О.В. Дослідження дефектів та пошкоджень несучих систем залізничних напіввагонів: монографія/ О. В. Фомін. – Київ: ДЕТУТ, 2014. – 299 с.

 3. Theoretical foundations for conceptually new rolling stock modules. Part 1: monograph / Gorbunov M. I, Fomin O. V, Kovalenko V. V, Domin R. Yu. ; Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. – Dnipro : Akcept PP, 2017. – 100 p.

 4. Ткаченко, В.П. Опір руху і керованість рейкових екіпажів: монографія / В.П.Ткаченко, С.Ю. Сапронова, О.В. Фомін, І.І. Кульбовський, Є.П. Зуб. – Київ: Вид-во ДУІТ, 2017. – 180 с.

 5. Sapronova, S.Yu. Rail vehicles: The resistance to the movement and the controllabiility: monograf / S.Yu. Sapronova, V.P. Tkachenko, O.V. Fomin, I.I. Kulbovskiy, E.P. Zub. – Dnipro: Ukrmetalurginform STA Akcept PP, – 160р

 6. Кельріх, М.Б. Будівельна механіка вагонів: навчальний посібник / М.Б. Кельріх, О.В. Фомін – Київ: ДЕТУТ, 2016. – 249 с.

 7. Кельріх, М.Б. Проблеми проектування, динаміки та міцності нових конструкцій вантажних вагонів: навчальний посібник / М.Б. Кельріх, О.В. Фомін – Київ: ДЕТУТ, 2016. – 256 с.

 8. Іщенко, В.М. Спеціалізований рухомий склад для перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом: навчальний посібник / В.М. Іщенко, Н.С. Кочешкова, О.В. Фомін – Київ: ДЕТУТ, 2017. – 120 с.

 9. Фомін, О.В. Теоретичні аспекти проектування, випробувань, динаміки універсальних та спеціалізованих вантажних вагонів: навчальний посібник / О.В. Фомін, Н.С. Кочешкова – Київ: ДУІТ, 2018. – 93с.

 10. Фомін, О.В. Практичні аспекти проектування, випробувань, динаміки універсальних та спеціалізованих вантажних вагонів: навчальний посібник / О.В. Фомін, Н.С. Кочешкова – Київ: ДУІТ, 2018. – 135 с.

 11. Фомін, О.В Аналіз випробувань модернізованих спеціалізованих вагонів-хоперів для окатишів та агломерату моделі 20-9749 / О.В Фомін, С.Ю. Сапронова, Н.С. Кочешкова, В.В. Фомін // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – Київ: НТУ, 2017. – Вип.1(37). – С. 392-401.

 12. Fomin, O. Tests to determine the automatic braking systems characteristics of gondola cars of domestic production / О. Fomin, V. Osmak, M. Valigura / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2017, No. 1 – P.32-38.

 13. Fomin, V. Economic evaluation of using upgraded hopper cars for transportation of hot pellets and agglomerate of 20-9749 model / V.Fomin, A. Stukalo, O. Fomin, H. Kovalchuk / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2017, No. 2 – P.8-13.

 14. Фомін, О.В. Сучасний стан конструктивної досконалості бункерних вагонів для перевезення зернових та перспективи їх розвитку / Фомін О.В., Мурашова Н.Г., Воропай В.С., Коваленко В.В. // Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук. праць. Вип. 34. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т», – С. 192 -201.

 15. Фомін, О.В. Систематизація конструктивно-технологічного впровадження попередньо напружених і/або деформованих складових вантажних вагонів за критерієм діючих навантажень на етапах життєвого циклу / Фомін О.В., Стецько А.А., Коваленко В.В. // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. – № 4(234) – С. 219-226.

 16. Фомін, О.В. Наукове обґрунтування вибору геометричних параметрів зон нагріву при термічній правці елементів несучих систем вантажних вагонів/ Фомін О.В., Логвіненко О.А., Бурлуцький О.В. // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. – № 4(234) – С. 227-232.

 17. Фомін, О.В. Процедура правки технологічно-деформованих вагонних металоконструкцій шляхом створення внутрішнього напруженого стану термічним впливом/ Фомін О.В., Логвіненко О.А., Бурлуцький О.В. // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. – № 3(233) – С. 234-238.

 18. Фомін, О.В. Розподілене зовнішнє поверхневе зміцнення вагонних конструкцій методом навивання/ О.В. Фомін, А.А. Стецько, В.Е. Осьмак // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна: науковий журнал. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 201 – Вип. 2(68) – С. 156-165. doi 10.15802/stp2017/100232

 19. Фомін, О.В. Сучасний метод електроерозійного відновлення шийки осі колісної пари автоматизованим обладнанням та її експериментальне дослідження / О.В. Фомін, В.Е. Осьмак // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Київ: ДЕТУТ, 2017. – Вип. 30. – С. 123-129

 20. Сулим, А. Перспективи застосування накопичувачів енергії на тяговому залізничному транспорті / А. Сулим, А.В. Донченко, О.В Фомін, П. Хозя // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Київ: ДЕТУТ, 2017. – Вип. 30. – С. 32-51

 21. Сулим, А. Дослідження характеру зміни напружень в кромках підошов рейок під час руху пасажирського вагона на кривих ділянках залізничної колії/ А. Сулим, С. Столєтов, О.В Фомін, Е. Третяк, В. Речкалов // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Київ: ДЕТУТ, 2017. – Вип. 30. – С. 130-138

 22. Фомін, О.В. Теоретичний базис параметричного синтезу несучих систем вагонів/ О.В. Фомін, О.М. Горобченко, Н.С. Кочешкова, В.В. Коваленко// Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна: науковий журнал. – м. Дніпро: ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2017. – Вип. 4(70) – С. 117-128. doi 10.15802/stp2017/109641

 23. Fomin, O. Experimental confirmation of the theory of implementation of the coupled design of center girder of the hopper wagons for iron ore pellets [Text] / O. Fomin, I. Kulbovskiy, Е. Sorochinska, S. Sapronova, О. Bambura // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, Issue 1 (89). – P. 11–19. doi: 15587/1729-4061.2017.109588 (SCOPUS)

 24. Tkachenko, V. Research of resistance to the motion of vehicles related to the direction by railway [Text] / V. Tkachenko, S. Sapronova, I. Kulbovskiy, O. Fomin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, Issue 7 (89). – P. 65–72. doi: 10.15587/1729-4061.2017.109791 (SCOPUS)

 25. Sapronova, Research on the safety factor against derailment of railway vehicles [Text] / S. Sapronova, V. Tkachenko, О. Fomin, V. Gatchenko, S. Maliuk // Eastern-European journal of enterprise technologies. 2017. – Vol. 6, Issue 7 (90). – Р. 19-25 (DOI: 10.15587/1729-4061.2017.116194) (SCOPUS)

 26. Fomin, O. The influence of implementation of circular pipes in load-bearing structures of bodies of freight cars on their physico-mechanical properties / Fomin, A. Lovskaya, A. Plakhtiy, V. Nerubatsky // // Scientific Bulletin of National Mining University . 2017, Issue 6 (162), p.89-96 (SCOPUS)

 27. Фомін, О.В. Поліпшення несучої здатності вагона-хопера для перевезення зерна з метою підвищення опору динамічним зусиллям/ Фомін О.В., Прокопенко П.М., Горбунов М.І. Сапронова С.Ю.// Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. – № 5(235) – С. 88-99.

 28. Фомін, О.В. Термічна правка технологічно-деформованих верхніх обв’язувань піввагонів / О.В. Фомін, О.В. Бурлуцький, М.І. Горбунов, О.А. Логвіненко, А.М. Фоміна // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин. – 2017. – N 39. — С. 76-80. – Режим доступу : DOI : 20998/2078-9130.2017.39.115771

 29. Фомін, О.В. Зміцнення несучих вагонних систем методом навивання/ О.В. Фомін, А.А. Стецько, В.Е. Осьмак // Международный информационный научно-технический журнал «Вагонный парк». – Харків. – № 11-12(128-129), 2017. – С. 38-41.

 30. Fomin, O. V. Synopsis of development of wagon materials fatigue failure / О. V. Fomin, A. V. Tsymbaliuk/ Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2017, No. 8 – P.24-29.

 31. Сулим, А. Результати експериментальних досліджень з впливу на колію пасажирського вагона 61-779 на візках моделей 68-7115, 68-7115 виконання 01/ А.О. Сулим, С.О. Столєтов, О.В. Фомін, М.В. Крамаренко, Д.В. Локтіонов, С.О. Скороход, С.В. Мурчков // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Транспортні системи і технології». – Київ: ДУІТ, 2018. – Вип. 31. – С. 127-139

 32. Фомін, О.В. Дослідження конструкції довгобазного вагона-платформи на міцність / О.В. Фомін, Д.В. Федосов-Ніконов // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Транспортні системи і технології». – Київ: ДУІТ, 2018. – Вип. 31. – С. 140-147

 33. Фомін, О.В. Аналіз конструктивних складових вантажних вагонів для створення спрямованого напружено-деформованого стану / О.В. Фомін, А.А. Стецько // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Транспортні системи і технології». – Київ: ДУІТ, 2018. – Вип. 31. – С. 148-158

 34. Фомін, О.В. Математичне моделювання варіаційних характеристик плям нагріву при термічній правці каркасних елементів піввагонів / О.В. Фомін, О.В. Бурлуцький, М.І. Горбунов, О.А. Логвіненко, А.М. Фоміна // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Транспортні системи і технології». – Київ: ДУІТ, 2018. – Вип. 31. – С. 186-195

 35. Turpak, S.M. Logistic technology to deliver raw material for metallurgical production / M. Turpak, I.O. Taran, O.V. Fomin, O.O. Tretiak// // Scientific Bulletin of National Mining University . 2018, Issue 1, p.162-169 (DOI: 10.29202/nvngu/2018-1/3) (SCOPUS)

 36. Gorobchenko, O. Study of the influence of electric transmission parameters on the efficiency of freight rolling stock of direct current [Text] / О. Gorobchenko, O. Fomin, V. Fomin, V. Kovalenko// Eastern-European journal of enterprise technologies. 2018. – 1/3(91). – Р. 60-67 (DOI: 10.15587/1729-4061.2018.121713) (SCOPUS)

 37. Fomin, O. Determining rational parameters of the capacitive energy storage system for the underground railway rolling stock [Text] / O. Fomin, А. Sulym, I. Kulbovsky, P. Khozia, V. Ishchenko // Eastern-European journal of enterprise technologies. 2018. – 2/1(92). – Р. 63-71 (DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126080) (SCOPUS)

 38. Sulim, A.O. Theoretical and practical determination of parameters of on-board capacitive energy storage of the underground rolling stock with account of changes of daily operational conditions / O. Sulim, O.V. Fomin, P.O. Khozya, A. Mastepan// // Scientific Bulletin of National Mining University . 2018, Issue 4 (1) (SCOPUS)

 39. Okorokov, A. M. Research into a possibility to prolong the time of operation of universal semi-wagon bodies that have exhausted their standard resource [Text] / A. M. Okorokov, V. Fomin, A. O. Lovska, R. V. Vernigora, I. L. Zhuravel, V. V. Fomin// Eastern-European journal of enterprise technologies. 2018. – 3/5(93). – Р. 72-80 (DOI: 10.15587/1729-4061.2018.131309) (SCOPUS)

 40. Фомін, О.В. Математичне описання термічної правки вагонних металоконструкцій / О.В. Фомін, М.І. Горбунов, О.В. Бурлуцький, О.А. Логвіненко, А.М. Фоміна // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського:Серія: Технічні науки. – Київ: ТНУ імені В.І. Вернадського, 2018 – Том 29 (68) № 1 2018, Частина 3 – С. 151-155

 41. Фомін, О.В. Формалізовані описання конструкцій кришок люків напіввагонів (частина 2) / Фомін О. В., Горбунов М. І., Коваленко В. В., Флярковська В.О. // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2018. – № 1(242) – С. 145-152.

 42. Фомін, О.В. Дослідження експлуатаційних пошкоджень вагонів-термосів моделі ТН 4-201 побудови заводу «Десау» Німеччина / Фомін О.В., Іщенко В.М, Брайковська Н.С., Цимбалюк А.В..// Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2018. – № 1(242) – С. 153-158.

 43. Фомін, О.В. Формалізовані описання конструкцій кришок люків напіввагонів (частина 1) / Фомін О.В., Горбунов М.І, Коваленко В.В, Міщук І.Р.// Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2018. – № 2(243) – С. 216-224.

 44. Фомін, О.В. Комп’ютерне моделювання впровадження попередньо-стискаючого конструктиву в рами не тягових залізничних транспортних засобів з врахуванням дії вертикальної навантаженості/ Фомін О.В., Стецько А.А..// Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2018. – № 2(243) – С. 225-232.

 45. Фомін, О.В. Концептуальні основи термічної правки/ Фомін О.В.,Бурлуцький О.В, ГорбуновМ.І., Логвіненко О.А.// Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2018. – № 2(243) – С. 233-236.

 46. Фомін, О.В. Теоретично-експериментальне визначення коефіцієнту стійкості вагона-платформи в залежності від експлуатаційно-деграційних змін тари / Фомін О.В., Прокопенко П.М. // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2018. – № 2(243) – С. 237-242.

 47. Фомін, О.В. Аналіз застосування сталевих ковзунів з зазором у конструкції критих вагонів для перевезення легковагових вантажів / Фомін О.В., Осьмак В.Є., Лебедєв В.С. // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2018. – № 2(243) – С. 243-249.

 48. Фомін, О.В. Структурно-функціональне описання конструкції кришки люка/ О.В. Фомін, М.І. Горбунов, Н.С. Кочешкова, В.В. Коваленко// Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна: науковий журнал. – м. Дніпро: ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2018. – Вип. 2(74) – С. 133-146. doi: 10.15802/stp2018/130014

Патенти:

 1. Патент України на винахід № 111113, МПК (2016.01) B61D 3/00 B61D 17/00 B61D 17/06 (2006.01) B61D 17/08 (2006.01) B61F 1/02 (2006.01) B61F 1/08 (2006.01) Піввагон з глухим кузовом / Макаренко М.В., Кельріх М.Б., Фомін О.В. (Україна); власник: Державний економіко-технологічний університет транспорту. – № а2014 09650; заявка 03.09.2014; публ. 03.2016, бюл. № 6.

 2. Патент України на винахід № 111112, МПК (2016.01) B61D 3/00 B61F 1/02 (2006.01) B61D 17/04 (2006.01) B61D 17/06 (2006.01) B61D 17/08 (2006.01) Піввагон / Макаренко М.В., Кельріх М.Б., Фомін О.В. (Україна); власник: Державний економіко-технологічний університет транспорту. – № а2014 09649; заявка 03.09.2014; публ. 25.03.2016, бюл. № 6.

 3. Патент України на винахід № 110571, МПК (2015.01) B61D 3/00 B61D 7/06 (2006.01) B61 D 17/08 (2006.01) Залізничний піввагон з глухим кузовом/ О.В.Фомін, Ю.В.Фоміна (Україна); власник: автори. – № a201411018; заявка 09.10.2014; публ. 01.2016, бюл. №1.

 4. Патент України на винахід № 111572, МПК (2016.01) B61D 3/00 B61F 1/00 B61F 1/02 (2006.01) B61F 1/08 (2006.01) B61D 17/04 (2006.01) B61D 17/08 (2006.01) B61D 17/12 (2006.01) Критий вагон / Фомін О.В., Ловська А.О. (Україна); власник: автори. – № а2015 09003; заявка 18.09.2015; публ. 10.05.2016, бюл. № 9.

 5. Патент України на винахід № 111317, МПК B61D 3/00 B61D 3/16 (2006.01) B61D 17/00 B61D 17/08 (2006.01) B61F 1/02 (2006.01) B61F 1/08 (2006.01) B61F 1/00 Піввагон глуходонний / Фомін О.В., Ловська А.О. (Україна); власник: автори. – № а2015 09004; заявка 18.09.2015; публ. 11.04.2016, бюл. № 7.

 6. Патент України на винахід № 112239, МПК (2016.01) B61D 3/00 B61F 1/02 (2006.01) B61F 1/00 B61F 1/08 (2006.01) Залізничний вагон-платформа / Фомін О.В., Ловська А.О. (Україна); власник: автори. – № а2015 01317; заявка 17.02.2015; публ. 10.08.2016, бюл. № 15.

 7. Патент України на корисну модель № 105629 Україна, МПК (2016.01) B61F 3/00 B61F 5/40 (2006.01) Візок вантажного вагона/ Горбунов М.І., Дьомін Р.Ю., Анофрієв А.Д., Кара С.В., Черняк Г.Ю., Дьомін Ю.В., Ноженко О.С., Фомін О.В., Кравченко К.О. (Україна); власник: СНУ ім. В. Даля. – № а2015 09955; заявка 12.10.2015; публ. 25.03.2016, бюл. № 6.

 8. Патент України на корисну модель № 107079 Надресорна балка візка вантажного вагону / Горбунов М.І.; Дьомін Р.Ю.; Анофрієв А.Д.; Кара С.В.; Черняк Г.Ю.; Дьомін Ю.В.; Ноженко О.С.; Фомін О.В.; Мостович А.В. – 25.05.2016, бюл. № 10/2016.

 9. Патент України на корисну модель № 110386 Універсальний піввагон / Фомін О.В.; Фомін В.В.; Горбунов М.І.; Дьомін Р.Ю.; Мокроусов С.Д.; Кара С.В. – 10.10.2016, бюл. № 19/2016.

 10. Патент України на корисну модель № 104608 Система підтримки прийняття рішень для локомотивних бригад / Горобченко О.М., Фомін О.В., Рябко К.О., Бабанін О.Б. – 10.02.2016, бюл. № 3/2016.

 11. Патент України на корисну модель № 118285, МПК (2017.01) B61F 1/02 (2006.01) B61D 3/00 Спосіб термічної правки балки хребтової піввагона / Фомін О.В., Логвіненко О.А., Бурлуцький О.В. (Україна); власник: автори. – № а2017 02689; заявка 22.03.2017; публ. 25.07.2017, Бюл.№ 14.

 12. Патент України на корисну модель № 115540, МПК (2017.01) B61D 17/00 Спосіб виготовлення кришки люка піввагона / Горбунов М.І., Дьомін Р.Ю., Анофрієв А.Д., Дьомін Ю.В., Черняк Г.Ю., Кара С.В., Фомін О.В. (Україна); власник: СНУ ім. В. Даля. – № u 2016 09078; заявка 29.08.2016; публ. 25.04.2017, Бюл.№ 8

 13. Патент України на корисну модель № 115541, МПК (2017.01) B61D 17/00 Спосіб виготовлення кришки люка піввагона / Горбунов М.І., Дьомін Р.Ю., Кара С.В., Анофрієв А.Д., Фомін О.В., Ноженко О.С., Мостович А.В. (Україна); власник: СНУ ім. В. Даля. – № u 2016 09084; заявка 29.08.2016; публ. 25.04.2017, Бюл.№ 8

 14. Патент України на корисну модель №122540, МПК (2017.01) B61D 17/00 B61D 3/00 Залізничний напіввагон-хопер для гарячих окатишів та агломерату // Фомін О.В., Фоміна Ю.В., Коваленко В.В., Горбунов М.І., Фомін В.В., Бурлуцький О.В. (Україна); власник: автори – № u 2017 08482; заявка 18.08.2017 ; публ. 10.01.2018, Бюл.№ 1

 15. Патент України на корисну модель №122862, МПК (2017.01) B21D 1/00 B61D 3/00 Спосіб термічної правки обв’язування верхнього піввагона // Фомін О.В., Горбунов М.І., Бурлуцький О.В., Логвіненко О.А., Фоміна А.М (Україна); власник: автори – № u 2017 08878; заявка 05.09.2017 ; публ. 25.01.2018, Бюл.№ 2

 16. Патент України на корисну модель № 123751, МПК (2018.01) B61D 3/00, B61D 3/16 (2006.01), B60P 3/40 (2006.01), Платформа універсальна // Фомін О.В., Стецько А.А. (Україна); власник: автори – № u2017 08479; заявка 18.08.2017 ; публ 12.03.2018, Бюл.№ 5.

 17. Патент України на корисну модель № 123750, МПК (2018.01) B61D 7/00, B61D 3/00, Критий вагон-хопер для перевезення зерна // Фомін О.В., Коваленко В.В., Ковальчук Г.О., Фомін В.В. (Україна); власник: автори – № u2017 08477; заявка 18.08.2017 ; публ 12.03.2018, Бюл.№ 5.

 18. Патент України на винахід № 166142, МПК (2017.01) B61D 3/00 B61D 17/12 (2006.01) B61F 1/02 (2006.01) B61F 1/04 (2006.01) B61F 1/08 (2006.01) B61D 17/04 (2006.01) B61D 17/06 (2006.01) B61D 39/00 B60J 7/08 (2006.01) Піввагон універсальний зі змінним дахом / Макаренко М.В., Кельріх М.Б., Фомін О.В., Стецько А.А. (Україна); власник: Державний економіко-технологічний університет транспорту. – № а2015 11921; заявка 02.12.2015. ; публ 12.02.2018, Бюл.№ 3.

 19. Патент України на корисну модель № 214487 МПК (2018.01) B61D 17/00 /Спосіб виготовлення зварювальної конструкції надп’ятника піввагона// Фомін О.В., Бурлуцький О.В., Логвіненко О.А., Горбунов М.І., Фоміна А.М. (Україна); власник: автори. – № а2017 10934; заявка 09.11.2017; публ. 10.04.2018, Бюл.№ 7.

 20. Патент України на корисну модель № 124715, МПК (2018.01) B61D 7/00, B61D 3/00, Критий вагон-хопер для перевезення мінеральних добрив // Фомін О.В., Коваленко В.В., Ковальчук Г.О., Кульбовський І.І., Горбунов М.І., Фомін В.В. (Україна); власник: автори – № u2017 09271; заявка 21.09.2017 ; публ 25.04.2018, Бюл.№ 8.

Брайковська Надія Сергіївна

Кандидат технічних наук, професор кафедри ВВГ


Детальніше

У 1974 р. закінчила з відзнакою Брянський інститут транспортного машинобудування, факультет «Транспортного машинобудування», спеціальність «Вагонобудування та вагонне господарство» і отримала кваліфікацію інженера-механіка.

З 1974 р. по 1976 р. працювала на Калінінградському вагонобудівному заводі, майстром вагонобудівної дільниці, інженером-конструктором.

З 1976 р. по 1996 р. старший інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту механіки АН України.

У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.04. – механіка деформованого твердого тіла і отримала диплом кандидата технічних наук.

З 1996 р. по 2001р. – старший викладач, доцент, завідувач кафедри «Рухомий склад залізниць» ,проректор з навчальної роботи Київського інституту залізничного транспорту.

В 2000 р. отримала вчене звання доцента кафедри «Рухомий склад залізниць».

З 2001 р. по 2004 р. – проректор з навчальної роботи Київського університету економіки і технологій транспорту, за сумісництвом – доцент кафедри «Рухомий склад залізниць».

З 2004 р. по 2006 р. – доцент кафедри «Вагони» Київського університету економіки і технологій транспорту.

З 2006 р. по 2011 р.– проректор з науково-педагогічної роботи Київського університету економіки і технологій транспорту (з 2007 р. – Державного економіко-технологічного університету транспорту), за сумісництвом – з 2006 р. по 2009 р. – доцент кафедри «Вагони», з 01.09.2009 р. по 2011 р. – професор кафедри «Вагони».

З 2011 р. по 2012 р. – проректор з науково-педагогічної роботи Державного економіко-технологічного університету транспорту, за сумісництвом – професор кафедри «Вагони та вагонне господарство».

З 02.04.2012 р. по теперішній час – перший проректор Державного університет у інфраструктури та технологій, за сумісництвом – професор кафедри «Вагони та вагонне господарство».

Загальний стаж науково-педагогічної роботи — 38 років, з них педагогічної роботи у закладах освіти III – IV рівня акредитації 17 років 4 місяця, на посаді проректора – 13 років 2 місяця, на посаді професора кафедри «Вагони та вагонне господарство» (за сумісництвом) – 4 роки 4 місяця.

Має 117 публікацій, з них 83 наукового і 34 навчально – методичного характеру, з яких 35- фахові видання, 4 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти та науки України у співавторстві, видані за останні 5 років.

Предмети:

 • Новітні та перспективні конструкції і технології на залізничному транспорті.

 • Організація та планування виробництва.

 • Логістичні процеси вагоноремонтного виробництва.

Сапронова Світлана Юріївна

Доктор технічних наук, професор кафедри ВВГ


Детальніше

Закінчила у 1988 році з відзнакою Ворошиловградський машинобудівний інститут за спеціальністю локомотивобудування.

Кандидат технічних наук з 2003 року за спеціальністю 05.22.07 – «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів». Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 Української державної академії залізничного транспорту.

Доктор технічних наук з 2013 року за спеціальністю 05.22.07 – «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів». Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 29.051.03 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Вчене звання доцента кафедри машинознавства присвоєно в 2005 році.

Вчене звання професора кафедри двигунів внутрішнього згоряння та машинознавства присвоєно у 2014 році.

Здійснює наукові дослідження в галузі залізничного транспорту: опір руху рейкових екіпажів, знос в кінематичній парі «колесо-рейка», ремонт і експлуатація локомотивів та вагонів.

Впроваджує в навчальний процес новітні технології на базі програмного пакету MOODLE.

Має 150 наукових публікацій, 4 патенти на винахід та 4 на корисну модель, 20 навчально-методичного характеру.

Є автором 2 монографій, співавтором 3 навчальних посібників з грифом МОН України.

Список робіт:

 1. Ткаченко В.П., Сапронова С.Ю., Кульбовський І.І., Зуб Є.П. Опір руху і керованість рейкових екіпажів: монографія. — Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2016.- 150 с.

 2. V. Тkachenko, S. Sapronova. Refinement of the structure the resistance to movement of railway vehicles / IХ International Scientific Conference «Тransport problems», 28 – 30 June 2017. — Katowice – Sulejów: Katowice, Faculty of Transport, 2017.

 3. Tkachenko V.P., Sapronova S.Y., Maliuk S.V., Kulbovskyi I. I. Studying the structure of railway rolling stock resistance/ V.P.Tkachenko, S.Y.Sapronova, S.V.Maliuk, I.I. Kulbovskyi // Scientificand Tecnical Journal «Мetallurgical and Mining Industry». – Dnipro, 2016. — № 11. – P. 30-36.

 4. Sapronova S. Justification of the choice of admissible parameters wear paddlewheel locomotives / S. Sapronova, V. Тkachenko // TEKA. Commission of motorization and power industry in agriculture. – 2013. – Vol. XIII, №4, 270-278.

 5. Sapronova S, Tkachenko V., Kramar N., Voron’ko A. Regularities of shaping of a wheel profile as a result of deterioration of the rolling surface in exploitation / Transport Problems // International Scientific Journal, 2008.– V.3. – Is. 4. – P.2.− 47−57.

 6. A.Golubenko, S.Sapronova, V.Tkachenko. Kinematics of point-to-point contact of wheel with a rails / Transport Problems // International Scientific Journal, 2007.– T.2. – Z. 3. – p.57 – 61.

 7. V.Tkachenko, S.Sapronova. Steerability of railway vehicles / Transport Problems // International Scientific Journal, 2007.– T.2. – Z. 4. – p.9 – 16.

 8. Sapronova S. Theoretical studies of horizontal dynamics parameters of the «wheel-rail» kinematic pair / TEKA. Commission of motorization and power industry in agriculture. – Lublin-Lugansk, 2014. – Vol. 14. – №1. – Р. 238–247.

 9. Tkachenko, V. Research into resistance to the motion of railroad undercarriages related to directing the wheelsets by a rail track [Text] / V. Tkachenko, S. Sapronova, I. Kulbovskyi , О. Fomin // Eastern-European journal of enterprise technologies. – Kharkiv: PC «Technology center», 2017. — N5/7 (89). – Р. 65-72 (DOI: 10.15587/1729-4061.2017.109791)

 10. Fomin, O. Еxperimental confirmation of the theory of implementation of the coupled design of center girder of the hopper wagons for iron ore pellets [Text] / O. Fomin, I. Kulbovskiy, Е. Sorochinska, S. Sapronova, О. Bambura // Eastern-European journal of enterprise technologies. – Kharkiv: PC «Technology center», 2017. – 5/1(89). – Р. 11-18 (DOI: 10.15587/1729-4061.2017.109588).

 11. Фомін О.В., Прокопенко П.М., Горбунов М.І., Сапронова С.Ю. Поліпшення несучої здатності вагона-хопера для первезення зерна з метою підвищення опору динамічним зусиллям / О.В. Фомін, П.М. Прокопенко, М.І. Горбунов, С.Ю. Сапронова // Вісник Східноукр. нац. ун-ту В. Даля 2017. — С. 88-99.

 12. Сапронова С.Ю. Исследования влияния электрического тока на износ трибосопряжения «ролик-ролик» / С.Ю. Сапронова, В.С. Ноженко, Е.С. Ноженко, А.С. Клюев, Д.А. Мокроусов // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – №18 (207). — Ч. 1. – С. 157–162.

 13. Сапронова С.Ю. Синтез исходного контура неэвольвентных зубьев по значению коэффициента задиростойкости рабочих поверхностей / С.Ю. Сапронова // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – №4 (193). — С. 227-232.

 14. Шишов В.П. Исходные контуры неэвольентных зубьев цилиндрических зубчатых передач с выпукло-вогнутым контактом рабочих поверхностей / В.П. Щишов, С.Ю. Сапронова, О.А. Ревякина, А.А. Муховатый // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми механічного приводу. − Х.: НТУ «ХПІ». − 2013. − № 40 (1013). − С. 186-189.

 15. Сапронова С.Ю. Можливості використання в тягових редукторах тепловозів евольвентних коліс із збільшеним кутом профілю зубців / С.Ю. Сапронова // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – №3 (192). – Ч.1. — С. 227-232.

 16. Сапронова С.Ю. Алгоритм визначення гранично допустимого зносу елементів кінематичної пари «колесо-рейка» / С.Ю. Сапронова // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – №16(205). – Ч.2. – С. 154–160.

 17. Сапронова С.Ю. Характер контакта рабочих поверхностей зубьев цилиндрических передач с конхоидальной линией зацепления / С.Ю. Сапронова, А.А. Муховатый, В.П. Ткаченко // Технологический аудит и резервы производства. – Харків, 2014. – № 1/1 (15). – С. 14–17.

 18. Сапронова С.Ю. Стійкість кінематичної пари «колесо-рейка» / С.Ю. Сапронова // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2014. – №3(210). – С. 236–241.

 19. Сапронова С.Ю. Вплив паразитних ковзань на знос гребенів коліс трибологічної системи «колесо-рейка» / С.Ю.Сапронова // Вісник Інженерної академії України. – 2014. – № 3-4 – С. 45–48.

 20. Шевченко С.В., Мазнєв Є.В., Сапронова С.Ю. Муховатий О.А.Черв’як ZAJN. Патент на винахід 868454 України В61В 12/00, В23 Р 6/00; заявник і патентовласник Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. − №а201311297; заявл. 23.09.2013; опубл. 5.03.2014, Бюл. № 3, 2014.− 4 с.

 21. Шевченко С.В., Ткач П.М., Сапронова С.Ю., Карпов О.П. Деталі машин. Конкурсні завдання: навчальний посібник. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – 179 с.: табл. 46, іл. 46, бібліогр. 12 назв.

 22. Жолобов В.А., Михайлов Е.В., Горбунов Н.И., Сапронова С.Ю. Устройство для гашения колебаний. А.с. 1521952 СССР, МКИ F16 F 7/02; №4385452 Заявл. 29.02.88; Опубл. 15.11.89; Бюл. №42.- 5с.

 23. Сапронова С.Ю., Ткаченко В.П., Голубенко О. Л., Діденко Д. М., Компанієць І. С. Спосіб відновлення профілю поверхонь кочення коліс залізничного рухомого складу. Патент на корисну модель 33471 України, МПК В 61 В 12/00; заявник і патентовласник Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. − № u 200801729; заявл. 11.02.2008; опубл. 25.06.2008, Бюл. №12.− 4 с.

 24. Август В.В., Осенин Ю.И., Голубенко А.Л., Сапронова С.Ю. Песочница локомотива. А.с. 1650500 СССР, МКИ В61 С 15/10; №4621795 Заявл. 20.12.88; Опубл. 23.05.91; Бюл. №19.- 4с.

 25. 23.Сапронова С.Ю., Ткаченко В. П., Ноженко В. С., Ковтанець М. В. Спосіб зниження зносу гребенів колісних пар. Патент на корисну модель 67218 України, МПК В 61 С 15/10; заявник і патентовласник Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. − № u 201108337; заявл. 04.07.2011; опубл. 10.02.2012, Бюл. № 3, 2012.− 4 с.

 26. Сапронова С.Ю., Ткаченко В.П., Ноженко В. С., Ковтанець М. В. Спосіб відновлення гребеня колеса локомотива. Патент на корисну модель 79854 України В61В 12/00, В23Р 6/00; заявник і патентовласник Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. − № u 201207472; заявл. 19.06.2012; опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9, 2013.− 4 с.

 27. Лемешко М.А., Петросов С.П., Кожемяченко А.В. Сапронова С.Ю. Шкаф бытового холодильника. Патент на винахід №2451884 С1 Российской Федерации F25D 11/02, F25D 23/06, F16/L 59/00; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса» (ЮРГУЭС). − № 2010152639/13; заявл.22.12.2013; опубл. 27.05.2012, Бюл. №15, 2012. − 5 с.

Предмети:

 • Вагоноремонтні машини та обладнання.

 • Ресурсозберігаючі технології.

 • Методологія інженерної та наукової діяльності.

 • Безпека руху та ПТЕ залізниць.

 • Взаємодія рухомого складу та колії.

Кельріх Михайло Борисович

Професор, доктор технічних наук, професор кафедри ВВГ


Детальніше

Закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту 1962 р. спеціальність «Вагонобудування та вагонне господарство».

Кандидат технічних наук, 1980 р. спеціальність 05.22.07-Рухомий склад залізниць та тяга поїздів.

Доктор технічних наук, спеціальність 05.22.07-рухомий склад залізниць, 1992 р.

Професор кафедри «Вагони та вагонне господарство», 2006 р.

Галузь наукових інтересів:

 • Міцність, динаміка несучих конструкцій рухомого складу залізниць (вантажних та пасажирських вагонів, тяговий рухомий склад)

 • Експлуатаційні та теплотехнічні якості вагонів.

 • Випробування рухомого складу залізниць та інших транспортних одиниць (статичні, динамічні, вібраційні, на втому ,ресурсні, ударні, теплотехнічні).

 • Випробування на аварійні ситуації при експлуатації рухомого складу та інше.

Кількість статей — більше 90, тез виступів на конференціях-більше 25, кількість виконаних НДР-8-9.

Членство в редколегіях:

 • Залізничний транспорт України;

 • Збірник наукових праць ДЕТУТ;

 • Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад»

Кількість патентів на винахід — 15, на корисну модель — 6.

Членство у дисертаційних радах:

 • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.А. Лазаряна.

 • Державний університет інфраструктури і технологій

 • Науковий консультант захищеної дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Предмет:

Спеціалізований рухомий склад для міжнародних перевезень та небезпечних вантажів.

Обуховський Володимир Віталійович

Кандидат історичних наук, доцент кафедри ВВГ


Детальніше

У 1991 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорта за спеціальністю «Вагони і вагонне господарство». У Державному економіко-технологічному університеті транспорту працюе з 1999 року.

Кандидат історичних наук з 2008 року за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки й техніки».

Вчене звання доцента кафедри вагонів присвоєно у 2011 році.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 41 рік, педагогічний стаж – понад 19 років.

Обуховський В.В. Оценка теплозащитных качеств кузова крытого вагона с теплоизоляцией. / В.В. Обуховський // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія „Транспортні системи і технології”. Вип.16. – К.: ДЕТУТ, 2010.

Обуховський В.В. Діагностування електрообладнання пасажирського вагона з кондиціонуванням повітря типу 47к/к. / В.В. Обуховський // Збірник наукових праць ДІЗТ. Випуск 24. 2011 р.

Обуховський В.В. Сучасні методи відновлення та підвищення зносостійкості деталей. / В.В. Обуховський // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія „Транспортні системи і технології”. Вип.16. – К.: ДЕТУТ, 2011 р.

Обуховський В.В. Ультразвуковий метод та акустична емісія при випробуванні цистерн. / В.В. Обуховський // Збірник наукових праць ДІЗТ. Випуск 25. 2011 р.

Обуховський В.В. Акустико-емісійний метод контролю бокових рам і надресорних балок вантажних вагонів. / В.В. Обуховський // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Випуск 18. 2011 р.

Обуховський В.В. Безнаплавочний ремонт литих деталей візків. / В.В. Обуховський // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. Київ 2011.

Обуховський В.В. Спосіб акустико-емісійного контролю колісних пар вагонів. / В.В. Обуховський // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. Київ 2013.

Обуховський В.В. Інноваційні методи і форми проведення самостійних робіт студентів. / В.В. Обуховський // Збірник тез науково-методичної конференції Університету «Інноваційні навчальні технології як основа творчої діяльності викладача» 20-21 листопада 2013 р. Київ 2013.

Обуховський В.В. // Історія появи електричного трамваю в Києві. / В.В. Обуховський Матеріали науково-практичної конференції «Розвиток науки і техніки на залізничному транспорті» квітень 2015 р. Київ.

Навчально-методичні роботи з дисциплін «Технологія виробництва та ремонту вагонів», «Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання вагонів» та технологічних практик.

У 2016 році підготовлений і виданий навчальний посібник «Електричне обладнання вагонів» обсягом 205 стор. з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Предмети:

 • Технологія виробництва та ремонту вагонів.

 • Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання вагонів.

Осьмак Віктор Євгенійович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри ВВГ


Детальніше

Освіта:

У 2004 р. закінчив з відзнакою Київського університету економіки і технологій транспорту за спеціальністю «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту» та здобув кваліфікацію магістра, інженера – механіка.

Досвіт роботи:

У 1997 році почав трудову діяльність з робітничої професії слюсар-електрик на Київському електровагоноремонтному заводу. Науково-педагогічну діяльність у вищому навчальному закладі освіти почав у 2004 році без перерви і по теперішній час.

Наукова діяльність:

Має 37 публікацій, з них 32 наукового характеру, 5 навчально-методичного, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Всі публікації відповідають профілю кафедри вагонів та вагонного господарства та дисциплінам, що викладаються.
У тому числі і публікації у періодичних виданнях, які індексуються у науково-метричних базах Scopus.

Досвід міжнародного наукового співробітництва:

Пройшов стажування в установі країни Європейського Союзу м. Варшава, Польща 2019 рік.

Галузь наукових інтересів:

Ізотермічний рухомий склад. Сучасні конструкції вагонів. Xодові частини вантажних та пасажирських вагонів їх технологія ремонту.

Предмети, що викладає:

 • «Основи автоматизації і роботизації виробничих процесів»;

 • «Автоматизовані робочі місця у вагонному та пасажирському господарстві»;

 • «Математичне моделювання на електронно обчислювальних машинах»;

 • «Нормативно-технічна документація в вагонному та пасажирському господарстві і її комп’ютеризація»;

 • «Інформаційні технології в управлінській, науковій та професійній діяльності»;

 • «Системи автоматизації виробництва та ремонту вагонів».

Готує студентів до виступів на науково-практичних конференціях.

Проводить заняття для фахівців АТ «Українська залізниця» на курсах підвищення кваліфікації.

Керує кваліфікаційними роботами магістрів за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт», ОПП «Вагони та вагонне господарство».

Індексація та рейтинги

Персональна сторінка у Scopus

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ORCID

Персональна сторінка у ResearchGate

Нечипорук Аліна Вікторівна

Кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри ВВГ


Детальніше

У 2010 році закінчила Державний економіко-технологічний університет транспорту за спеціальністю «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту», здобувши кваліфікацію наукового співробітника, інженера – дослідника та викладача в галузі залізничного транспорту.

У 2012 році закінчила Державний економіко-технологічний університет транспорту за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», здобувши кваліфікацію спеціаліста з менеджменту організацій і адміністрування.

У 2013 році отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04.«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації «Організаційно-економічні основи ефективного управління вантажним вагонним парком в умовах реформування залізниць».

Автор більше 30 публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, у тому числі 1 публікація включена до наукометричної бази Scopus (A. Nechyporuk Experimental determination of indicators of thermal state of refrigerator cars under operating conditions / V. Оsmak, V. Ishchenko, I. Kulbovskyi, A. Nechyporuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 / № 6/5 (102), 2019. P.30-38.); 1 монографія (Стукало А. В. Глобалізація транспортного ринку і сталий розвиток економіки залізничного транспорту України: Монографія – К.: ДЕТУТ, 2013. – 139 с.), співавтор 2 науково-практичних видань (Макаренко М.В., Труханов Ю.П. Теоретико-методологічні основи формування фінансової звітності на залізничному транспорті: Науково-практичне видання. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 108 с.; Макаренко М.В. Труханов Ю.П. Управлінський облік на залізничному транспорті: теорія і практика: Науково-практичний посібник / К.: ДЕТУТ, 2013. – 200 с.).

З публікаціями можна ознайомитись за посиланнями:

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ORCID

Список останніх публікацій:

 • Стукало А.В. Методи оцінки інтелектуальної власності підприємств вагонного господарства Збірник ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – Вип. 33. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С.153-160

 • Стукало А.В. Проблеми фінансових відносин на підприємствах залізничного транспорту / Стукало А.В., Макаренко М.В. / Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 32. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С.111-115

 • Стукало А.В. Оцінка ефективності використання вантажних вагонів удосконалених конструкцій з урахуванням мультиплікативного ефекту для економіки України / Стукало А.В., Фомін О.В./ Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 35. – К.: ДЕТУТ, 2016. – С.130-142

 • Economic evaluation of using upgraded hopper cars for transportation of hot pellets and agglomerate of 20-9749 model / V. Fomin, A. Stukalo, O. Fomin, H. Kovalchuk / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2017, No. 2 – P.8-13.

 • A. Nechyporuk Experimental determination of indicators of thermal state of refrigerator cars under operating conditions / V. Оsmak, V. Ishchenko, I. Kulbovskyi, A. Nechyporuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 / № 6/5 (102), 2019. P.30-38.

 • Брайковська Н., Нечипорук А. Перспективи розвитку організаційно-технологічних структур вагоноремонтних підприємств з використання гнучких потокових ліній ремонту вагонів // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Транспортні системи та технології». - 2019. - №34. - С. 19-29.

Предмети:

 • Економіка залізничного транспорту;

 • Основи технічного обслуговування вагонів;

 • консультант з економічного розділу дипломних проектів та магістерських атестаційних робіт студентів усіх спеціальностей факультету «Інфраструктура та рухомий склад залізниць»

Щербина Юрій Володимирович

Ст. викладач кафедри ВВГ


Детальніше

Освіта:

Закінчив Київський університет економіки і технологій транспорту (КУЕТТ) (Рік випуску — 2005 р.), Спеціальність – «Вагони», ОКР – магістр, інженер-механік.

Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики (УТ НКТД), фахівець з магнітопорошкового методу контролю (MT).

Кандидат технічних наук, 2018 рік, спеціальність 05.22.07 - Рухомий склад залізниць та тяга поїздів.

Досвід роботи:

2005-2008 - асистент кафедри «Вагони». ДЕТУТ, м. Київ, вул. Лукашевича, 19.

2008 - інженер-технолог 1 категорії візкового цеху. ПрАТ “КЕВРЗ”, м. Київ, вул. Ползунова, 2.

2008-2014 — провідний інженер відділу конструкції і технології. ДП “ДНДЦ УЗ”, м. Київ, вул. І. Федорова, 39.

2014-2015 — провідний інженер відділу динаміки та міцності. ДП “ДНДЦ УЗ”, м. Київ, вул. І. Федорова, 39.

2015-2016 — провідний інженер сектору комплексних інженерних розрахунків відділу випробувань. Філія “НДКТІ” ПАТ «Укрзалізниця», м. Київ, вул. Федорова, 39.

2017-2021 – старший викладач кафедри «Вагони та вагонне господарство» ДУІТ, м. Київ, вул. І. Огієнка, 19.

Галузь наукових інтересів — сучасні конструкції вагонів; неруйнівний контроль; дослідження динамічних властивостей рейкових екіпажів залежно від технічного стану; проведення розрахунків, пов’язаних з визначення міцності конструкцій, їх втомної довговічності, виникнення зносів елементів конструкцій; пошук раціональних технічних рішень, спрямованих на поліпшення техніко-економічних показників вузлів вагонів.

12 наукових статей у фахових виданнях, 9 опублікованих тезисів участі у наукових, науково-практичних вітчизняних та міжнародних конференціях, участь у 2 НДР.

Індексація та рейтинги

Персональна сторінка у Google Scholar

Навчання

При підготовці фахівців за спеціалізацією «Вагони та вагонне господарство» студенти отримують високоякісну підготовку у цілому спектрі фундаментальних суспільних, гуманітарних, інженерних та спеціальних дисциплін.

Дисципліна «Загальний курс залізниць та рухомого складу» формує у студентів цілісне уявлення про залізничний транспорт, взаємозв'язок його галузей, отримання основних знань про комплекс пристроїв, технічне оснащення, будівництво та експлуатацію залізниць і взаємодію їх з іншими видами транспорту.

Метою дисципліни «Автогальма рухомого складу» є поглиблене вивчення студентами будови та принципу дії гальмівних систем сучасного і перспективного рухомого складу, вирішення інженерних задач з удосконалення конструкції обладнання для підвищення безпеки руху поїздів.

При вивченні дисципліни «Основи технічного обслуговування вагонів» студенти набувають знань і практичних навичок у вирішенні задач з забезпечення процесу перевезень справним рухомим складом, що гарантує комфорт пасажирів, збереження вантажів і безпеку руху поїздів.

В курсі «Енергохолодильні системи вагонів та їх технічне обслуговування» освоюють основні положення сучасних методів теплотехнічних розрахунків вагонів, холодильного обладнання та систем установок кондиціонування повітря.

При вивченні дисципліни «Технічне обслуговування вагонів та ремонт електрообладнання» студент набуває знань з принципу дії, будови, технічного обслуговування та ремонту електрообладнання вагонів, вивчення загальних методів дослідження та розрахунків.

Основною спеціальності є «Вагони (конструювання та розрахунки)» вивчення даної дисципліни потребує грунтовних знань рухомого складу, фізики, хімії, екології тощо. Вона узагальнює і поглиблює існуючі знання та полягає у вивченні нового матеріалу в межах даної дисципліни, дозволяє сформувати у студента цілісне розуміння, щодо вивчення та застосування на практиці основ будови та безпечної експлуатації рухомого складу, що використовується для перевезення пасажирів та транспортуванні вантажів, в тому числі з підвищенням рівнем небезпеки, дозволяє постійно вдосконалювати перевізний процес та підвищувати його безпеку.

Окреме місце у програмі підготовки магістрів займають такі дисципліни:

«Системи життєзабезпечення пасажирських вагонів» полягає у формуванні у студентів знань та практичних навичок з розв'язування задач забезпечення процесу перевезень справним рухомим складом, що гарантує комфортні умови пасажирам та обслуговуючому персоналу вагонів, оснащених електрообладнанням, водопостачанням, опаленням, вентиляцією та кондиціонуванням.

«Актуальні проблеми проектування, динаміки та розрахунків нових конструкцій вагонів» полягає у розвитку фізичного й аналітичного мислення у студентів щодо питань динаміки та міцності конструкцій вагонів нового покоління у експлуатації, визначення оптимальних технічно-економічних параметрів вагонів, отримання навичок користування сучасними методами дослідження та проектування нових конструкцій вагонів на базі складання математичних моделей та моделей їх міцності, визначення динамічних навантажень, що використовуються при розрахунках на міцність, отримання понять про порядок етапів життєвого циклу вагонів та їх особливості.

«Системи автоматизованого проектування (САПР) вагонів» полягає в формуванні у студентів знань і засвоєння методичних прийомів, що дозволяють ефективно досліджувати найважливіші проблеми і задачі, пов'язані з проектуванням конструкцій вагонів та їх технічною експлуатацією на залізничному транспорті. Комплексно використовувати в інженерній практиці та наукової діяльності спеціальні знання, математичні методи складних процесів і систем, засоби обчислюваної техніки при застосуванні офісних і спеціалізованих програм сучасних персональних комп'ютерів.

Наукова діяльність

На кафедрі «Вагони та вагонне господарство» визначилися такі основні напрямки наукових досліджень:

 • дослідження міцності та динамки вагонів;

 • технічне діагностування й дослідження залишкового ресурсу i термінів служби вагонів;

 • конструювання, теоретичне i експериментальне дослідження ходових частин, поглинаючих апаратів i автозчепних пристроїв;

 • розробка та впровадження бортових систем діагностики технічного стану ходових частин вагонів в процесі pyxy поїздів;

 • методичні основи проведення діагностування холодильного обладнання рефрижераторних вагонів, що працює на альтернативному холодоагенті;

 • визначення теплотехнічних якостей критих вагонів з теплоізоляцією для перевезення швидкопсувних, продовольчих, штучних тарноштучних та пакетованих вантажів.

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Кафедра «Вагони та вагонне господарство»

Адреса: м. Київ, вул. Ползунова, 6.

Телефон: (044) 591-51-26;

Електронна адреса: [email protected]