Про кафедру

Кафедра «Системи штучного інтелекту та телекомунікаційні технології (СШІТТ)» готує студентів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітньо-професійних програм «Автоматизовані системи технологічного зв’язку» та «Комп’ютерні технології та системи штучного інтелекту». Спеціалісти цього напрямку користуються значним попитом як на підприємствах телекомунікаційної та IT-галузі, так і у підрозділах залізничного транспорту.

Майбутні фахівці цієї спеціальності отримують фундаментальні знання щодо сучасних засобів зв’язку та новітніх комп’ютерних технологій.

Фахівцю необхідно знати існуючі засоби зв’язку та автоматизації, а також вміти ними користуватися. В цьому плані на кафедрі значна частина часу приділяється вивченню сучасних засобів зв’язку та автоматизації і систем штучного інтелекту, зокрема таких:

 • комп’ютер i його програмне забезпечення;

 • технології комп’ютерних мереж;

 • основні сучасні телекомунікаційні технології;

 • мобільний зв’язок;

 • оптичні системи передачі та сучасні системи радіозв’язку;

 • системи захисту інформації;

 • мультисервісні мережі зв’язку;

 • системи штучного інтелекту;

 • сучасні засоби автоматизації та безпеки на залізничному транспорті.

Історія кафедри

У 1966 році при Київській філії Харківського інституту інженерів залізничного транспорту була створена секція «Автоматики телемеханіки та зв’язку» при кафедрі «Транспортний зв’язок». На базі цієї секції у 1993 році почала своє існування кафедра «Автоматика, телемеханіка, зв’язок і обчислювальна техніка», на базі якої у 2004 році утворилася кафедра «Телекомунікаційні технології та автоматика». Наразі назву кафедри модернізовано на більш новішу, а саме «Системи штучного інтелекту та телекомунікаційні технології».

З 2004 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Тимченко Леонід Іванович.

Підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Нині на кафедрі СШІТТ працює п’ять штатних висококваліфікованих викладачів. З них: один доктор наук, професор; три кандидата наук, доцента; та один асистент. Всі викладачі кафедри мають досвід плідної наукової роботи, який вони успішно використовують працюючи зі студентами в навчальних лабораторіях.

Для виконання навчального навантаження кафедри запрошуються провідні спеціалісти з інших інститутів та філій Української залізниці.

Навчальний процес дисциплін кафедри передбачає:

 • теоретичну підготовку студентів за рахунок відвідування лекцій, самостійної роботи над рекомендованою літературою та систематичних консультацій у провідного лектора;

 • практичні заняття, які включають самостійну роботу студентів над розрахунково-графічними та контрольними завданнями;

 • цикли лабораторних робіт з дисциплін;

 • виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт, а також індивідуальних завдань з дисциплін;

 • контрольні заходи у вигляді заліків та екзаменів, передбачених навчальними програмами дисциплін.

Для якісної організації навчального процесу кафедра має в своєму розпорядженні достатній аудиторний фонд. Його основу складають спеціалізовані лабораторії:

 • лабораторія «Станційних системи залізничної автоматики та телемеханіки»;

 • лабораторія «Перегінних систем залізничної автоматики та телемеханіки».

Лабораторія «Перегінних систем залізничної автоматики та телемеханіки» оснащена трьома сучасними персональними комп’ютерами, на яких встановлене спеціалізоване програмне забезпечення. При формулюванні лабораторних завдань раціонально поєднуються апаратурні методи досліджень та комп’ютерне моделювання фізичних явищ.

Випускники кафедри працюють як на підприємствах телекомунікаційної та IT-галузі, так і у підрозділах залізничного транспорту, серед яких:

 • Головне управління автоматики, телемеханіки та зв’язку Укрзалізниці;

 • Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці;

 • Провайдери інтернет-послуг;

 • Київський метрополітен;

 • Інформаційно-обчислювальний центр Південно-західної залізниці;

 • Підприємства ШЧ Південно-західної залізниці;

 • Підприємства ШЧ Одеської залізниці;

 • Підприємства ШЧ Львівської залізниці;

 • Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України.

Співробітники кафедри

Тимченко Леонід Іванович

Завідувач кафедри СШІТТ, доктор технічних наук, професор


Детальніше

Закінчив у 1979 р. Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю електронно-обчислювальні машини.

Отримав диплом доктора технічних наук 2003 р. за спеціальністю 05.13.23 — «Системи та засоби штучного інтелекту».

Отримав диплом професора 2005 р. за кафедрою «Телекомунікаційні технології та автоматика».

На посаді завідуючого кафедри «Телекомунікаційні технології та автоматика» з 2004 р.

Галузь наукових інтересів: системи та засоби штучного інтелекту, системи паралельно-ієрархічного оброблення зображень.

Кількість публікацій:

 • монографій – 12;

 • статей у журналах, які входять в наукометричну базу Scopus – 47;

 • виконаних НДР, в яких був науковим керівником – 6;

 • навчальних посібників – 3;

 • авторських свідоцтв більш ніж – 100;

 • патентів України на винахід – 5;

 • патентів на корисну модель – 3.

Кількість кандидатських дисертацій, які захистили під його керівництвом – 9, а докторських дисертацій, у яких був науковим консультантом – 1. Індекс Хірша у наукометричній базі Scopus – 6, кількість цитувань – 101 у 43 документах.

Виконувані НДР у останні роки:

 1. Фундаментальна держбюджетна НДР №0115U000393«Розробка нейроподібних методів паралельно – ієрархічного оброблення складних текстурних біомедичних зображень» 2015-2017 рр.

 2. Прикладна держбюджетна НДР №0115U000395 «Оптимізація методів паралельно – ієрархічного перетворення для виявлення і розпізнавання зображень малоконтрастних зашумлених динамічних об’єктів на складному фоні» 2015-2016 рр.

Основні останні публікації:

 1. Timchenko L.I., Pijarski P., Zavadskiy V., Nakonechna S.S., Kokriatskaya N.I. Processing laser beam spot images using the parallel-hierarchical network for classification and forecasting their energy center coordinates // Proc. SPIE 10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 1003110 (September 28, 2016).

 2. Timchenko L.I., Kokriatskaya N.I. Poddubetskaya M.P., Smolarz A., Kalizhanova A., Luganska S. New simulation method of the parallel-hierarchical network for data processing based on network representation as a collection of number sets // Proc. SPIE 10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 100314Q (September 28, 2016) (входить в Scopus).

 3. Timchenko L.I., Wójcik W., Kokriatskaya N.I., Kutaev Y, Ivasyuk I., Kotyra A., Smailova S. Architecture of the parallel hierarchical network for fast image recognition // Proc. SPIE 10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 1003154 (September 28, 2016) (входить в Scopus).

 4. Timchenko L., Poplavskyi O., Kokryatskaya N., Poplavska A. Мethod for automatic assessing of the gradient filter threshold for ast processing of dynamic scenes objects. J. «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies» VOL 5, NO 4(77) (2015). с.55-58.

 5. Timchenko L.I., Petrovskiy N.S., Kokriatskaia N.I. «Laser beam image classification methods with the use of parallel-hierarchical networks running on a programmable logic device», J. Opt. Eng. 53(10), 103106 (Oct 27, 2014). doi:10.1117/1.OE.53.10.103106. (входить в Scopus).

 6. Timchenko L., Kutayev Y., Cheporniuk S., Kokriatskaya N., Yarovyy A., Denysova A. A new approach to detection of noise-distorted signals based on the method of S-preparation Journal of IET Image Processing, Volume 8, Issue 11, November 2014, p. 627 – 638. DOI: 10.1049/iet-ipr.2013.0471., 02 May 2014 (входить в Scopus).

 7. eonid I. Timchenko, Mykola S. Petrovskiy, Natalia I. Kokryatskay, and etc.»Algorithm of parallel: hierarchical transformation and its implementation on FPGA», Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104451Z (7 August 2017); doi:10.1117/12.2280906. (входить в Scopus).

 8. Leonid I. Timchenko, Natalia I. Kokryatskaya, Sergii V. Pavlov and etc.»Bio-inspired approach to multistage image processing», Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104453M (7 August 2017); doi: 10.1117/12.2280976. (входить в Scopus).

 9. Leonid I. Timchenko, Andrii A. Yarovyi, Nataliya I. Kokriatskaia and etc.»Parallel-hierarchical processing and classification of laser beam profile images based on the GPU-oriented architecture», Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104450R (7 August 2017); doi: 10.1117/12.2280975. (входить в Scopus).

 10. I. Timchenko, M. Zlepko and etc.»Modified method of parallel-hierarchical network teaching based on population Coding. // Information Technology in Medical Diagnostics, CHAPTER – 3, P. 49-63 — Taylor & Francis Group, London, UK, Published by: CRC Press/Balkema, Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands, 2017 (входить до Web of Science).

 11. L.I. Timchenko, N.S. Petrovskiy, N.I. Kokryatskaya, A.A. Yarovyi and etc.»Processing laser beam images using parallel-hierarchical FPGA- based transformations. // Information Technology in Medical Diagnostics, CHAPTER – 7, P. 129-145 — Taylor & Francis Group, London, UK, Published by: CRC Press/Balkema, Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands, 2017 (входить до Web of Science).

 12. I. Timchenko, N.I. Kokryatskaya, I.D. Ivasyuk and etc.»Biologically motivated approach to multistage image processing. // Information Technology in Medical Diagnostics, CHAPTER – 9, P. 169-183 — Taylor & Francis Group, London, UK, Published by: CRC Press/Balkema, Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands, 2017 (входить до Web of Science).

 13. Тимченко Л.І., Кокряцька Н.І., Герцій О.А., Петровський М.С., Степанюк Д.С. Паралельно-ієрархічні мережі для оброблення зображень. Теоретичні дослідження: монографія / Л.І. Тимченко, Н.І. Кокряцька, О.А. Герцій, М.С. Петровський, Д.С. Степанюк — Полтава: АСМІ, 2017. – 469 с.

 14. Тимченко Л.І., Кокряцька Н.І., Герцій О.А., Петровський М.С., Степанюк Д.С. Паралельно-ієрархічні мережі для оброблення біомедичних зображень та зображень плям лазерних пучків. Експериментальні дослідження: монографія / Л.І. Тимченко, Н.І. Кокряцька, О.А. Герцій, М.С. Петровський, Д.С. Степанюк — Полтава: АСМІ, 2017. – 363 с.

Дисципліни, що викладає:

 • «Паралельно-ієрархічні системи обробки інформації»;

 • «Основи наукових досліджень»;

 • «Системний аналіз складних систем управління»;

 • «Інтелектуальна власність».

Член редакційної колегії збірника наукових праць ДЕТУТ.

Член редакційної колегії міжнародного науково-технічного журналу Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології ВНТУ.

Член спеціалізованих вчених рад К 26.820.04, Д 26.204.01.

Має подяку Міністра транспорту та зв’язку України.

Кокряцька Наталія Іванівна

Доцент кафедри СШІТТ, кандидат технічних наук, доцент


Детальніше

У 1973 р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика» із присвоєнням кваліфікації «учитель математики».

Отримала диплом кандидата технічних наук 2008 р. за спеціальністю 05.13.02 — «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Отримала диплом доцента 2013 р. за кафедрою «Телекомунікаційні технології та автоматика».

Галузь наукових інтересів: паралельна обробка інформації, системи паралельно-ієрархічного оброблення зображень.

Кількість публікацій:

 • монографій – 6;

 • статей у журналах, які входять в наукометричну базу Scopus – 24;

 • статей у фахових виданнях – 37;

 • виконаних НДР, в яких був науковим керівником – 1;

 • виконаних НДР, в яких була відповідальним виконавцем – 4;

 • патентів України на винахід – 2.

Індекс Хірша у наукометричній базі Scopus – 3, кількість цитувань – 38 у 26 документах.

Виконувані НДР у останні роки:

 1. Прикладна держбюджетна тема №0115U000395 «Оптимізація методів паралельно – ієрархічного перетворення для виявлення і розпізнавання зображень малоконтрастних зашумлених динамічних об’єктів на складному фоні» 2015-2016 рр. (науковий керівник);

 2. Фундаментальна держбюджетна тема №0115U000393 «Розробка нейроподібних методів паралельно – ієрархічного оброблення складних текстурних біомедичних зображень» 2015-2017 рр. (відповідальний виконавець).

Основні останні публікації:

 1. Тимченко Л.И., Наконечная С.В., Кокряцкая Н.И. Информационная технология классификации изображений пятен лазерних пучков и прогнозирования координат их энергетических центров с использовнием параллельно-иерархической сети / Электронное моделирование. 2016. Том 38 (1) с. 47-62.

 2. Тимченко Л.І., Кутаев Ю.Ф., Чепорнюк С.В., Кокряцкая Н.И., Яровой А.А. Способ обнаружения сигналов в шумах на основе метода S-препарирования для автоматических измерителей координат корреляционного типа / Электронное моделирование. 2015, Том 37 (4), с. 19-35.

 3. Тимченко Л.І., Кокряцкая Н.И., Поддубецкая М.П. Метод моделироваия параллельно-иерархической сети для обработки данных на основе построения функциональных рядов / Электронное моделирование. 2015. Том 37 (6), с. 35-48.

 4. Timchenko L.I., Petrovskiy N.S., Kokriatskaia N.I. «Laser beam image classification methods with the use of parallel-hierarchical networks running on a programmable logic device», J. Opt. Eng. 53(10), 103106 (Oct 27, 2014). doi:10.1117/1.OE.53.10.103106 (входить в Scopus).

 5. Leonid I. Timchenko, Mykola S. Petrovskiy, Natalia I. Kokryatskay, and etc.»Algorithm of parallel: hierarchical transformation and its implementation on FPGA», Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104451Z (7 August 2017); doi:10.1117/12.2280906;http://dx.doi.org/10.1117/12.2280906 (входить в Scopus).

 6. Timchenko L., Kutayev Y., Cheporniuk S., Kokriatskaya N., Yarovyy A., Denysova A. A new approach to detection of noise-distorted signals based on the method of S-preparation Journal of IET Image Processing, Volume 8, Issue 11, November 2014, p. 627 – 638. DOI: 10.1049/iet-ipr.2013.0471., 02 May 2014 (входить в Scopus).

 7. Leonid I. Timchenko, Mykola S. Petrovskiy, Natalia I. Kokryatskay, and etc.»Algorithm of parallel: hierarchical transformation and its implementation on FPGA», Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104451Z (7 August 2017); doi:10.1117/12.2280906. (входить в Scopus).

 8. Leonid I. Timchenko, Natalia I. Kokryatskaya, Sergii V. Pavlov and etc.»Bio-inspired approach to multistage image processing», Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104453M (7 August 2017); doi: 10.1117/12.2280976 (входить в Scopus).

 9. Leonid I. Timchenko, Andrii A. Yarovyi, Nataliya I. Kokriatskaia and etc.»Parallel-hierarchical processing and classification of laser beam profile images based on the GPU-oriented architecture», Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104450R (7 August 2017); doi: 10.1117/12.2280975 (входить в Scopus).

 10. L.I. Timchenko, N.S. Petrovskiy, N.I. Kokryatskaya, A.A. Yarovyi and etc.»Processing laser beam images using parallel-hierarchical FPGA- based transformations. // Information Technology in Medical Diagnostics, CHAPTER – 7, P. 129-145 — Taylor & Francis Group, London, UK, Published by: CRC Press/Balkema, Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands, 2017 (входить до Web of Science).

 11. L.I. Timchenko, N.I. Kokryatskaya, I.D. Ivasyuk and etc.»Biologically motivated approach to multistage image processing. // Information Technology in Medical Diagnostics, CHAPTER – 9, P. 169-183 — Taylor & Francis Group, London, UK, Published by: CRC Press/Balkema, Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands, 2017 (входить до Web of Science).

 12. Кокряцька Н.І. Моделі паралельно-ієрархічного перетворення: Монографія / Кокряцька Н.І. — Полтава: ТОВ «АСМІ». 2012. — 140с.

 13. Кокряцкая Н.И. Методологические аспекты формирования параллельно-иерархической сети для быстрой обработки динамических изображений. // Управляющие системы и машины. №2, 2014, с. 14-23.

 14. Тимченко Л.І., Кокряцька Н.І., Герцій О.А., Петровський М.С., Степанюк Д.С. Паралельно-ієрархічні мережі для оброблення зображень. Теоретичні дослідження : монографія / Л.І. Тимченко, Н.І. Кокряцька, О.А. Герцій, М.С. Петровський, Д.С. Степанюк — Полтава: АСМІ, 2017. – 469 с.

 15. Тимченко Л.І., Кокряцька Н.І., Герцій О.А., Петровський М.С., Степанюк Д.С. Паралельно-ієрархічні мережі для оброблення біомедичних зображень та зображень плям лазерних пучків. Експериментальні дослідження : монографія / Л.І. Тимченко, Н.І. Кокряцька, О.А. Герцій, М.С. Петровський, Д.С. Степанюк — Полтава: АСМІ, 2017. – 363 с.

Дисципліни, що викладає:

 • «Чисельні методи та моделювання на ЕОМ»;

 • «Комп’ютерна техніка та організація обчислень».

Саяпіна Інна Олександрівна

Доцент кафедри СШІТТ, кандидат технічних наук


Детальніше

У 2011 році з відзнакою закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті». Після закінчення працювала асистентом кафедри «Електротехніка та електричні машини»;

2011 — 2014 рр. – навчалась на денній формі аспірантури УкрДАЗТ;

З 2014 року працює на посаді старшого викладача кафедри «Телекомунікаційні технології та автоматика» Державного економіко-технологічного університету транспорту;

У 2017 році захистила дисертацію за темою «Удосконалення методів і засобів підвищення завадостійкості тональних рейкових кіл», здобувши ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Галузь наукових інтересів: засоби підвищення завадостійкості колійних датчиків; технології організації комп’ютерних мереж та передачі даних.

Кількість публікацій:

 • наукові праці – 22;

  • наукових статей у фахових виданнях, затверджених МОН України - 8 (5 без співавторів; 5 включені до міжнародних наукометричних баз);

 • патенти на винахід – 2;

 • патент на корисну модель – 1;

 • тез доповідей на наукових конференціях – 12.

Дисципліни, що викладає:

 • «Мікропроцесорна техніка»;

 • «Основи комп’ютерно-інтегрованого управління»;

 • «Телекомунікаційні технології»;

 • «Системи залізничної автоматики».

Дзян Олександр Сергійович

Доцент кафедри СШІТТ, кандидат технічних наук, доцент


Детальніше

Народився 17.08.1954 року.

Вища освіта: 01.09.1971-26.06.1976 Закінчив Київський державний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка, радiофiзичний факультет по спеціальності «Радіофізика та електроніка». Отримав кваліфікацію «Радіофізик, інженер-дослідник».

Наукові ступені: 15.02.1990-20.06.1990 Захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня «Кандидат технічних наук» по спецiальностi «05.27.01 — Твердотільна електроніка, мікроелектроніка» на тему «Исследование закономерностей и разработка процессов плазмохимического травления кремнийсодержащих материалов в технологии СБИС».

Науковi звання: 16.12.2004-16.12.2004 Отримав вчене звання «Доцент» по кафедри «Фiзика i електротехнiка».

Кар'єрний рух:

 • 01.09.1971-16.06.1976: Навчання на радiофiзичному факультетi Київського державного унiверситету iм.Г.Г.Шевченка.

 • 09.09.1976-12.04.1982: Інженер Київського виробничого об'єднання «Кристал».

 • 12.04.1982-23.04.1986: Старший інженер Київського виробничого об'єднання «Кристал».

 • 23.04.1986-09.04.1991: Провідний інженер Київського виробничого об'єднання «Кристал».

 • 09.04.1991-12.10.1992: Старший науковий співробітник Київського виробничого об'єднання «Кристал».

 • 12.10.1992-01.06.1996: Начальник лабораторії №793 Науково — виробничого обє'днання «Мікропроцесор».

 • 01.09.1996-01.07.1997: Директор філіала «Технологія кремнієвих приладів та ІС» Науково-виробничого обє'днання «Мікропроцесор».

 • 01.07.1997-21.06.2002: Начальник відділу №790 Науково — виробничого обє'днання «Мікропроцесор».

 • 25.06.2002-31.08.2018 Доцент кафедри фізики та електротехніки нині Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури і технологій.

Дисципліни, що викладає:

 • «Фізика та теоретичні основи електротехніки»;

 • «Електротехніка та електромеханіка»;

 • «Теоретичні основи електротехніки (ТОЕ)»;

 • «Теорія лінійних електричних кіл (ТЛЕК)»;

Актуальні навчально-методичні розробки:

 1. Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи з електрики та постійного струму Дзян О.С. ДЕТУТ 2017 47

 2. Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи з електромагнетизму Дзян О.С. ДЕТУТ 2017 51

 3. Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи із теоретичної електротехніки Дзян О.С. ДЕТУТ 2017 22

 4. Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з електротехнiчного практикуму ДЕТУТ 2017

 5. Завдання та методичні вказівки до РГР та контрольних робіт із теоретичної електротехніки на тему «Перехідні процеси в лінійних електричних колах» Дзян О.С., Явецький О.О. ДЕТУТ 2017

 6. Методичнi вказiвки до самостiйного вивчення електротехнiки ДЕТУТ 2017

Головні наукові здобутки:

 • Математическая модель радиальной неравномерности обработки пластин при ПХТ слоев кремния(поликремния) в диодном реакторе Дзян О.С. Электронная техника. Сер.№3 — 1989 стр.31-34

 • Влияние ионной бомбардировки в процессе ПХТ на точность травления технологических слоев СБИС Багрій І.П. Дзян О.С. Микроэлектроника — 1987 стр.262

 • Особенности формирования микрорельефа в пленочных структурах плазмохимическим травлением Дзян О.С. Электронная техника. Сер.№7 — 1988 стр.28-31

 • Плазменное травление силицидов и полицидов тугоплавких Дзян О.С. Вербицький В.Г. Киев: Ин-т кибернетики им.В.М. Глушкова АН УССР Кибернетика — 1984 стр.25-29.

Муравйов Володимир Михайлович

Доцент кафедри СШІТТ, кандидат технічних наук


Детальніше

Народився 27.03.1972 року.

Вища освіта: 01.09.1990-30.06.1995 Закінчив Київський державний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка, фiзичний факультет по спеціальності «Теоретична фізика». Отримав кваліфікацію «Фізик. Викладач».

Наукові ступені: 08.10.2003 Захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня «Кандидат фізико — математичних наук» по спецiальностi «01.04.07 — Фізика твердого тіла» на тему «Солітон-магнонне розсіювання і динаміка топологічних солітонів в двовимірних феромагнетиках»

Кар'єрний рух:

 • Навчання на фiзичному факультетi Київського державного унiверситету iм.Г.Г.Шевченка;

 • Навчання в аспірантурі фiзичного факультету Київського державного унiверситету iм.Т.Г.Шевченка;

 • Робота в Інститутуті металофізики Національної академії наук України;

 • Викладач фізики Державного університету телекомунікацій;

 • Викладач фізики Державного університету інфраструктури і технологій.

Дисципліни, що викладає:

 • «Фізика»

 • «Фізика, електротехніка та електромеханіка»

 • «Фізика та прикладна електротехніка»

 • «Фізика та теоретичні основи електротехніки»

Актуальні навчально-методичні розробки:

 • Завдання та метдичні вказівки до самостійної роботи з фізичної оптики Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017 37;

 • Завдання та метдичні вказівки до самостійної роботи з квантової фiзики Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017 22;

 • Лабораторні роботи з фізичної механіки Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017;

 • Лабораторні роботи з фізики та термодинаміки Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017;

 • Лабораторні роботи з електрики та постійного електричного струму Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017;

 • Лабораторні роботи з електромагнетизму Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017;

 • Лабораторні роботи з фізичної оптики Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017;

 • Лабораторні роботи з квантової фіхики Муравйов В.М. ДЕТУТ 2017;

 • Квантовая и атомная физика Кулиш В.В., Кузнецова Е.Я., Кондратенко П.А., Соловьев А.Н., Денисов Э.С., Гоженко В.В., Кулишенко В.М., Пастушенко С.Н., Максимюк В.А., Нетреба Ж.Н., Бородий И.А., Муравьев В.М. К.: НАУ 2014 368.

Головні наукові здобутки:

 • Магнитные вихри в наноструктурах как перестраиваемый источник магнитного поля со сверхвысоким градиентом Муравйов В.М. 2010 т.32 стор.711 — 735

 • Vortex ground states for small arrays of magnetic particles with magnetic coupling S.A. Dzian, A. Yu. Galkin, B.A. Ivanov, V.E. Kireev, and V.M. Muravyov Phys.Rev. B, 2013 v.87 p. 184404 — 184412

 • Шумовые характеристики МДП-транзисторов и фототранзисторов Зингаева Е. И., Зуев В.А., Морозова С. В., Муравьев. Системи управління, навігації та зв`язку — 2017

 • Низькочастотний шум генератора на діоді Ганна Зенів І. О., Зінгаєва О.І., Манько О.О., Муравйов В.М. Комунікаційні та інформаційні технології — 2017

Навчання

Кафедра СШІТТ забезпечує викладання в університеті такі навчальні дисципліни:

 • Фізика;

 • Електротехніка та електромеханіка;

 • Чисельні методи і комп’ютерне моделювання;

 • Основи комп’ютерно-інтегрованого управління;

 • Архітектура комп’ютерних систем і мереж;

 • Автоматика і комп’ютерні системи управління рухом поїздів;

 • Комп’ютерні технології обробки даних;

 • Теорія передачі даних;

 • Автоматична комутація на мережах зв’язку;

 • Методологія наукової діяльності;

 • Інтелектуальна власність;

 • Інформаційні технології математично-статистичної обробки даних;

 • Паралельно-ієрархічні системи обробки інформації;

 • Методи проектування інформаційно-керуючих систем;

 • Волоконно-оптичні системи обробки інформації.

Викладачами кафедри для студентів організуються екскурсії у профільні установи, де вони можуть бачити роботу технологій у дії. Кожного року студенти кафедри беруть участь у міжнародних конференціях.

Окрім навчання, студенти беруть участь у різноманітних конкурсах, святкуванні дня факультету та інших свят.

Тематика бакалаврських атестаційних робіт:

 • Проектування корпоративної мережі зв’язку на основі IP-технології;

 • Проектування радіорелейної лінії зв’язку на дільниці залізниці;

 • Проектування системи передачі для підвищення пропускної спроможності оптичних ліній;

 • Проектування комп’ютерної мережі для організації відеоконференцзв’язку;

 • Модернізація пристроїв електричної централізації стрілок та сигналів на станції;

 • Модернізація комп’ютерної мережі підприємства;

 • Розробка транспортної системи зв’язку на основі комбінованих структур та апаратури вимірювань і діагностики її основних параметрів;

 • Розробка оптоелектронних інформаційних пристроїв в системі регулювання дорожнього руху в місті;

 • Розробка IP-мережі зв’язку підприємства;

 • Розпізнавання зображень для системи стеження за автомобільним рухом.

Тематика магістерських атестаційних робіт:

 • Аналіз та дослідження характеристик функціонування мобільних систем в умовах федінгу;

 • Аналіз сучасних алгоритмів маршрутизації у IP-мережах;

 • Аналіз та дослідження фізичних характеристик систем передачі ортогональними гармонічними сигналами;

 • Дослідження та моделювання передачі даних в мережі радіодоступу за технологією Wi-max;

 • Лазерна система дистанційної передачі енергії;

 • Дослідження методу навчання нейронних мереж з використанням генетичного алгоритму в інтелектуальній системі скорингу;

 • Розробка інтелектуальної системи моделювання імпульсної нейронної мережі;

 • Розробка та дослідження системи контролю та розрахунків енергетичних характеристик в системах радіозв’язку;

 • Розробка та дослідження системи ідентифікації рухомих об’єктів залізничного транспорту;

 • Розробка паралельно-ієрархічних систем та засобів обробки інформації;

 • Розробка інтелектуальної системи розпізнавання голосних образів.

Наукова діяльність

На ряду з навчальною роботою викладачі кафедри у співробітництві з вченими провідних інститутів та Укрзалізниці ведуть активну науково-дослідну роботу в наступних напрямках:

 • дослідження методів класифікації відеозображень плям лазерних пучків із визначенням та прогнозуванням координат їх енергетичних центрів для оптичних систем зв’язку (проф. Тимченко Л.І.);

 • інтелектуальні системи та мережі передачі й обробки інформації на основі застосування паралельно-ієрархічного перетворення в транспортних системах зв’язку (проф. Тимченко Л.І.);

 • дослідження методів підвищення завадостійкості колійних датчиків (доц. Саяпіна І.О.);

 • моделювання паралельно-ієрархічної обробки інформації (доцент Кокряцька Н.І.).

На кафедрі СШІТТ ведеться підготовка аспірантів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Навчально-методична робота

Навчально-методична література:

 • Наконечна С.В. Електроніка і мікросхемотехніка (Частина I): Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 52 с.

 • Наконечна С.В. Електроніка і мікросхемотехніка (Частина II): Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 57 с.

 • Герцій О.А., Наконечна С.В., Шевченко О.В. Технічна експлуатація телекомунікаційних систем: Методичні вказівки щодо виконання лабораторних і контрольних робіт та організації самостійної роботи для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 44 с.

 • Герцій О.А., Наконечна С.В. Автоматична комутація на мережах зв’язку: Методичні вказівки щодо виконання лабораторних і контрольних робіт та організації самостійної роботи для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 73 с.

 • Наконечна С.В., Пасічник Л.П. Системи мобільного зв’язку: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. К.: ДЕТУТ, 2013 р. – 93 с.

Наукові праці:

 1. Timchenko, L., Kokriatskaia, N., Rozvodiuk, M., Tverdomed, V., Kutaev, Y., Smailova, S., Plisenko, V., Semenova, L., & Zhuk, D. (2022). THE USE OF Q-PREPARATION FOR AMPLITUDE FILTERING OF DISCRETED IMAGE. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 12(4), 41-46. https://doi.org/10.35784/iapgos.3246 (входить в Scopus).

 2. Ainur Orazayeva, Waldemar Wójcik, Sergii Pavlov, Leonid Tymchenko, Natalia Kokriatska, Volodymyr Tverdomed, Jamalbek Tussupov, Gulzira Abdikerimova, Valentyna Kuchko, and Liudmyla Semenova "Biomedical image segmentation method based on contour preparation", Proc. SPIE 12476, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2022, 1247605 (12 December 2022); https://doi.org/10.1117/12.2657929 (входить в Scopus).

 3. Leonid Tymchenko, Natalia Kokriatska, Volodymyr Tverdomed, Natalia Sachaniuk-Kavets’ka, Liudmyla Semenova, Olha Riabokon, Konrad Gromaszek, and Aisha Mussabekova "Pyramidal method of generalized spatially connected processing and an example of its implementation in image processing", Proc. SPIE 12476, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2022, 124760E (12 December 2022); https://doi.org/10.1117/12.2659202 (входить в Scopus).

 4. Leonid Tymchenko, Natalia Kokriatska, Volodymyr Tverdomed, Sergii Pavlov, Natalia Sachaniuk-Kavets’ka, Liudmyla Semenova, Roman Akselrod, Olha Riabokon, Piotr Kisała, and Ainur Ormanbekova "Coding methods for parallel-hierarchical transformation of optical information", Proc. SPIE 12476, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2022, 124760T (12 December 2022); https://doi.org/10.1117/12.2660650 (входить в Scopus).

 5. Leonid Tymchenko, Natalia Kokriatska, Volodymyr Tverdomed, Sergii Pavlov, Natalia Sachaniuk-Kavets’ka, Andrii Tykhonov, Nataliia V. Dobrovolska, Konrad Gromaszek, and Daniyar Jarykbassov "Development of a combined method for calculating coordinates of laser beam spots using a direct parallel-hierarchical transformation", Proc. SPIE 12476, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2022, 124760D (12 December 2022); https://doi.org/10.1117/12.2659193 (входить в Scopus).

 6. Leonid Tymchenko, Natalia Kokriatska, Volodymyr Tverdomed, Natalia Sachaniuk-Kavets’ka, Liudmyla Semenova, Olha Riabokon, Konrad Gromaszek, and Aisha Mussabekova "Pyramidal method of generalized spatially connected processing and an example of its implementation in image processing", Proc. SPIE 12476, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2022, 124760E (12 December 2022); https://doi.org/10.1117/12.2659202 (входить в Scopus).

 7. Section method for monitoring the surface shape of a radiation spot in real time Tymchenko, L., Kokriatska, N., Tverdomed, V., Kutaev, Y., Zhuk, D. 2022 16th International Conference on Development and Application Systems, DAS 2022 - Proceedings, 2022, pp. 186–190 (входить в Scopus).

 8. New methods of network modelling using parallel-hierarchical networks for processing data and reducing erroneous calculation risk Timchenko, L., Wojcik, W., Kokriatskaia, N., Tverdomed V.,Levchenko, O., Kryvinska, N.CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2805, pp. 201–212 (входить в Scopus).

 9. Development of a method of processing images of laser beam bands with the use of parallelhierarchic networks Tymchenko, L., Tverdomed, V., Petrovsky, N., Kokryatska, N., Maistrenko, Y. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, 6(9-102), pp. 21–27 (входить в Scopus).

 10. Method of indicators forecasting of biomedical images using a parallel-hierarchical network Timchenko, L.I., Kokriatskaia, N.I., Pavlov, S.V., . Tverdomed, V., Dzierzak, R., Amirgaliyeva, S. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 2019, 11176, 111762Q (входить в Scopus).

 11. Elaboration of pyramidal methods applying computation technique rough-fine image identification Timchenko, L.I., Kokriatskaia, N.I., Gertsiy, A.A., Tverdomed, V., .Kotyra, ., Amirgaliyev, Y. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2019, 11176, 111761B (входить в Scopus).

 12. Leonid I. Timchenko, Sergii V. Pavlov, Natalia I. Kokriatskaia, Oleksandr A. Gertsiy, Dmytro S. Stepaniuk,Natalia P. Babiuk, Gulzhan Kashaganova, and Damian Harasim "Precision measurement of coordinates of power center of extended laser path images", Proc. SPIE 10808, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018, 1080810 (1 October 2018); doi: 10.1117/12.2501628; https://doi.org/10.1117/12.2501628.

 13. Parallel-hierarchical network as the model of neurocomputing Al-Maitah, M., Timchenko, L.I., Kokriatskaia, N.I., Grądz, Z.M., Syzdykpayeva, A. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2018, 10808, 108082 (входить в Scopus).

 14. Q-processors for real-time image processing / Leonid I. Timchenko, Natalia I. Kokriatskaia, Sergii V. Pavlov, Dmytro S. Stepaniuk, Yuriy F. Kutaev, Andrzej Kotyra, Aigul Sagymbai, Adil Abdihanov// Proc. SPIE 11581, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2020, 115810F (14 October 2020); doi: 10.1117/12.2580230/.

 15. Тимченко Л., Кокряцькеа Н., Герцій О, Жук Д.,Каплун В., Дубова Н. (2022) Метод знаходження енергетичних центрів фрагментів зображень лазерних трас. Транспортні системи і технології, (39), 243-251. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2022-39-23

Наукові статті викладачів кафедри регулярно друкуються у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, у тому числі Scopus та Web of Science. Відповідно до БД Scopus:

 • Тимченко Л.І. має h –індекс =8, загальну кількість цитувань наукових публікацій – cit = 241 у 62 статтях (авторський профіль);

 • Кокряцька Н.І. має h–індекс = 7, загальну кількість цитувань наукових публікацій – cit = 130 у 41 статтях (авторський профіль);

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Кафедра «Системи штучного інтелекту та телекомунікаційні технології»

Адреса: 03049, м. Київ, вул. Івана Огієнка, 19, ауд. 504.

Телефон кафедри: (044) 591-51-27

Електронна адреса: [email protected]