Про кафедру

Випускову кафедру «Електромеханіка та рухомий склад залізниць», створено у 1993 році . В період з 1993 р. до 2003 р. – кафедра мала назву «Рухомий склад залізниць», з 2003р. по 2020р. – «Тяговий рухомий склад залізниць». Кафедра здійснює підготовку фахівців з проектування, експлуатації, виробництва та ремонту тягового рухомого складу залізниць, проводить навчальну, методичну, наукову діяльність, веде виховну роботу серед студентів.

Кафедра розташована в окремому корпусі № 3 за адресою: вул. Івана Огієнка 19, а також частково на території Навчального центру «Київ-Волинський», що знаходиться за адресою: просп. Відрадний, 52А. Для забезпечення якісної практичної підготовки фахівців кафедра має спеціалізовані лабораторії: Лабораторія електричних машин, Лабораторія електричних апаратів та схем ЕРС, Лабораторія цифрової, аналогової та силової електроніки, Лабораторія-тренажер по керуванню локомотивом на базі електровозу ВЛ-80, Дільниця екіпажної частини ЕРС.

Працівниками кафедри відновлено лабораторні стенди з дослідження роботи головного вимикача, перемикача ступенів, пневматичного та електромагнітного контакторів, діодів, тиристорів та транзисторів, стенд взаємного навантаження електричних машин, а також силами молодих науковців кафедри створено стенд по дослідженню електроприводу з широтно-імпульсною модуляцією. На сьогодні продовжуються роботи по створенню нових дослідних стендів, які в подальшому також будуть використовуватись в навчальному процесі.

На території Навчального центру «Київ-Волинський» розташовані: діючий електровоз ВЛ-60пк, електровози ДЕ-1 та ДС-3, тепловоз М62. Обладнання також використовується для проведення наукових досліджень та експериментів викладачами, аспірантами та співробітниками кафедри.

Наявність на кафедрі комп'ютерного класу з доступом до мережі Інтернет та мультимедійної лекційної аудиторії, дозволяє проводити заняття на сучасному рівні та підвищити зацікавленість студентів у вивченні спеціальних дисциплін. Аудиторії обладнані необхідними наочними матеріалами та технічними засобами, які використовуються в навчальному процесі. На кафедрі створені умови для доступу студентів до мережі Інтернет за бездротовою технологією Wi-Fi.

Перелік баз на підприємствах та в інших навчальних закладах, з якими співпрацює кафедра:

 • Локомотивне депо «Київ-Пасажирський»;

 • Локомотивне депо «Дарниця»;

 • ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод»;

 • ДП «Українська залізнична швидкісна компанія»;

 • ДП «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України»;

 • Моторвагонне депо станції «Фастів-1» ДТГО «Південно-Західна залізниця»;

 • Оборотне депо «Борщагівка»;

 • Київське вище професійне училище залізничного транспорту ім. В.І. Кудряшова.

Випускники кафедри працюють в:

 • Головних управліннях локомотивного господарства та приміських пасажирських перевезень Укрзалізниці;

 • Київському метрополітені;

 • Державному підприємстві «Державний науково-дослідний цент залізничного транспорту України»;

 • службі локомотивного господарства залізниць України;

 • на локомотивобудівних та локомотиворемонтних підприємствах, локомотивних та моторвагонних депо.

Співробітники кафедри

Ткаченко Віктор Петрович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор


Детальніше

Освіта:

 • Ворошиловградський машинобудівний інститут за спеціальністю «Локомотивобудування»

 • Аспірантура, Ворошиловградський машинобудівний інститут

 • Докторантура, Східноукраїнський державний університет

Кваліфікація, вчений ступінь, вчене звання:

 • Інженер-механік

 • Доктор технічних наук (05.22.07 – Рухомий склад залізниць та тяга поїздів)

 • Професор

 • Академік Транспортної Академії України

Досвід роботи:

2014 – …: Державний університет інфраструктури та технологій (до 2016 р. – Державний економіко-технологічний університет транспорту):

 • Завідувач кафедри електромеханіки та рухомого складу залізниць; нач. відділу дистанційного навчання.

1969–2009…2012–2014:Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля:

 • проректор з начальної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи;

 • директор інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання;

 • декан факультету;

 • завідувач кафедри;

 • професор, доцент, старший викладач;

 • завідувач науково-дослідним відділом;

 • старший науковий співробітник;

 • студент, аспірант, докторант.

2009–2012: Донецька академія автомобільного транспорту:

 • Перший проректор.

Державні та відомчі відзнаки:

 • Почесна грамота Головного управління освіти і науки Облдержадміністрації;

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;

 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України;

 • Знак «Відмінник освіти України»;

 • Знак «Петро Могила»;

 • Знак «Винахідник СРСР».

Науково-дослідна діяльність: більше 250 наукових праць (більше 20 – у виданнях, що входять у НМБ Scopus, Web of Science за тематикою:

 • динаміка транспортних засобів;

 • зчеплення коліс залізничного рухомого складу і колії, знос поверхонь кочення коліс;

 • опір руху рейкового рухомого складу;

 • організація і регулювання дорожнього руху;

 • стереоскопічні проекції у нарисній геометрії;

 • дидактичні питання дистанційного навчання, організація самостійної роботи студентів;

 • управління навчальним процесом: організація, управління і адміністрування системи дистанційного навчання університету;

 • інформаційні технології навчання, створення навчально-методичних комплексів дисциплін на платформі дистанційного навчання Moodle.

Педагогічна діяльність:

 • Динаміка локомотивів;

 • Випробування локомотивів;

 • Технологія конструкційних матеріалів;

 • Технологія локомотивобудування;

 • Прикладна механіка;

 • Теоретична механіка;

 • Технічна механіка;

 • Теорія механізмів і машин;

 • Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка;

 • Пасажирські перевезення на автомобільному транспорті;

 • Вантажні перевезення на автомобільному транспорті;

 • Організація і технологія перевезень швидкопсувних вантажів;

 • Управління процесами перевезень;

 • Нормативні документи з безпеки руху поїздів;

 • Технології дистанційної форми навчання;

 • Інформаційні технології створення навчально-методичних комплексів дисциплін на платформі Moodle.

Підготував 5 кандидатів наук

Дисципліни що викладає на кафедрі:

 • Конструкція та динаміка локомотивів

 • Технологія ремонту локомотивів

 • Системи високошвидкісного наземного транспорту

 • Перспективні конструкції тягового рухомого складу та його систем

 • Автоматизація розрахунків і системи автоматизованого проектування

Scopus

Web of Science

Google Scholar

ORCID

Горобченко Олександр Миколайович

Професор кафедри, доктор технічних наук, професор


Детальніше

Дата и місце народження: 1977 р., м. Макіївка, Донецька обл.

Проживання: м. Київ, Україна.

Освіта

2003 – Українська державна академія залізничного транспорту, інженер-механік зі спеціальності «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту»;

2007 – Українська державна академія залізничного транспорту, канд. техн. наук зі спеціальності «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»;

2016 - Український державний університет залізничного транспорту, докт. техн. наук зі спеціальності «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Кваліфікація, вченій ступінь, вчене звання: докт. техн. наук, професор

Досвід роботи:

2017-... - Державний університет інфраструктури та технологій професор, каф. «Тяговий рухомий склад залізниць»;

1997-2017 - працював на посадах слюсаря з ремонту тепловозів, помічника машиніста, машиніста, начальника зміни локомотивної служби, старшого викладача, доцента, декана факультету.

Тематика наукових досліджень:

 • інтелектуальні системи на залізничному транспорті;

 • системи підтримки прийняття рішень для локомотивних бригад;

 • удосконалення експлуатації тягового рухомого складу.

Педагогічна діяльність

Викладав курси дисциплін:

 • Інтелектуальні технології в локомотивному господарстві;

 • Технологія ремонту локомотивів;

 • Автоматизовані та мікропроцесорні системи керування ТРС;

 • Тягові електричні машини;

 • Електричне обладнання локомотивів;

 • Правила технічної експлуатації залізниць.

Мови: Українська, англійська.

ORCID

Scopus

Google Scholar

Любарський Борис Григорович

Професор кафедри, доктор технічних наук, професор


Детальніше

Освіта

Харківський державний політехнічний університет (спец. «Електричні машини»);

Аспірантура, Харківський державний політехнічний університет.

Кваліфікація, вчений ступінь, вчене звання

Інженер-електромеханік;

Доктор технічних наук (05.22.09 – Електротранспорт);

Професор по кафедрі електричного транспорту та тепловозобудування.

Досвід роботи

2022 – теперішній час: Державний університет інфраструктури та технологій

 • професор кафедри електромеханіки та рухомого складу залізниць.

1990 – теперішній час: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

 • завідувач кафедри;

 • професор ;

 • доцент;

 • старший викладач;

 • асистент;

 • аспірант.

Наукова діяльність

Біля 230 наукових праць (біля 30 – у виданнях, що входять до НМБ Scopus та Web of Science); h-index Scopus – 7.

Напрямки наукових досліджень

 • тягові електричні машини;

 • системи нахилу кузова швидкісного рухомого складу;

 • системи охолодження тягових двигунів рухомого складу;

 • системи управління електроприводом електричних транспортних засобів;

 • системи керування тяговими двигунами;

 • напівпровідникові перетворювачі електрорухомого складу;

 • електромеханічні амортизатори рухомого складу;

 • електроприводи стрілочних переводів;

 • оптимізація режимів роботи тягового приводу електрорухомого складу.

Педагогічна діяльність

Викладав курси дисциплін:

 • Рухомий склад електротранспорту;

 • Основи наукових досліджень;

 • Моделювання процесів роботи залізничного транспорту;

 • Тяговий привод рухомого складу;

 • Системи автоматизованого проектування;

 • Інформаційні технології на транспорті;

 • Проблеми, технології та перспективи розвитку галузі залізничного транспорту;

 • Теорія тяги поїздів;

 • Діагностика та вимірювання на рухомому складі;

 • Тягові підстанції та мережі;

 • Тягові статичні перетворювачі;

 • Тягові електромеханічні перетворювачі.

Підготував 2 доктора наук та 3 кандидата наук.

Дисципліни що викладає на кафедрі ЕРСЗ:

 • Теорія та конструкція локомотивів;

 • Швидкісний та високошвидкісний рух поїздів;

 • Автоматизація розрахунків та системи автоматизованого проектування;

 • Основи промислової електроніки;

 • Основи електроніки та автоматики;

 • Системи та технології транспортних засобів.

Scopus

Web of Science

Google Scholar

ORCID

Дубравін Юрій Федорович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент


Детальніше

Дата і місце народження: 14 березня 1939 р., смт. Зава́лля

Проживання: м. Київ, Україна.

Освіта:

1956-1961 - Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту (ДІІТ) за спеціальністю “Електрифікація залізничних шляхів”.

Кваліфікація, вченій ступінь, вчене звання:

Інженер шляхів сполучення, електромеханік;

Кандидат технічних наук (05.22.07 – рухомий склад залізниць і тяга поїздів);

Доцент по кафедрі «Локомотиви».

Досвід роботи:

Державний економіко-технологічний університет транспорту

1996-... - доцент, каф. «Тяговий рухомий склад залізниць».

Київський філіал ХІІТ

1994-1996 – доцент, каф. «Локомотиви»;

1993-1994 - доцент, каф. «Рухомий склад залізниць»;

1982- 1993 – доцент, каф. «Локомотиви»;

1981-1982 - старший викладач каф. «Локомотиви».

Південно-Західна залізниця

1980-1981 - начальник відділу ремонту локомотивної служби;

1974 -1980 - старший інженер;

1972-1974 - інженер-технолог локомотивного депо Київ- Пасажирський.

Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту (ДІІТ)

1969-1972 – старший науковий співробітник кафедри «Електрорухомий склад».

Київська технічна школа машиністів локомотивів

1964-1969 - викладач.

Локомотивне депо ст. Кавказська Північно-Кавказської залізниці

1961-1964 – майстер.

Тематика наукових досліджень:

 • Експлуатаційна надійність електровозів змінного струму;

 • Автоматизовані комплекси контролю та діагностики електрорухомого складу змінного струму;

 • Математичне моделювання систем управління електровозів змінного струму;

 • Підвищення енергоефективності та зменшення впливу тягового рухомого складу на якість електроенергії в мережі електропостачання;

 • Впровадження комп’ютерних інформаційних технологій при дослідженні електромеханічних систем ЕРС.

Педагогічна діяльність:

Викладав курси дисциплін:

 • «Теорія систем автоматичного управління»;

 • «Системи керування електричного рухомого складу»;

 • «Системи автоматизованого управління ЕРС»;

 • «Математичне моделювання електромеханічних систем рухомого складу»;

 • «Тяга поїздів»;

 • «Тягові електричні машини»;

 • «Автоматизація розрахунків та САПР».

Організаційна робота

Керівництво аспірантом.

Відзнаки:

 • Почесний працівник транспорту України.

Мови: Українська, англійська.

ORCID

Незліна Олена Анатоліївна

Доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент


Детальніше

Освіта:

 • Київський механіко-металургійний технікум, технік-технолог за спеціальністю “Технологія зварювального виробництва”;

 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», інженер-електромеханік за спеціальністю «Технологія та устаткування зварювання»;

 • Державний університет інфраструктури та технологій, магістр з електричного транспорту ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Кваліфікація, вчений ступінь, вчене звання:

 • Інженер-електромеханік;

 • Магістр з електричного транспорту;

 • Кандидат історичних наук (07.00.07 – історія науки і техніки);

 • Доцент.

Досвід роботи:

 • 2014 — Державний університет інфраструктури та технологій (до 2016 р. – Державний економіко-технологічний університет транспорту) доцент, каф. «Тяговий рухомий склад залізниць»;

 • з 01.09.2012 р. по 30.08.2014 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри “Тяговий рухомий склад залізниць”;

 • з 01.09.2005 по 30.06 2011 року за внутрішнім сумісництвом працювала на посаді асистента кафедри «Тяговий рухомий склад залізниць»;

 • з 01.10.2003 року прийнята на посаду інженера І категорії кафедри «Тяговий рухомий склад».

Тематика наукових досліджень:

 • історія залізничного транспорту;

 • технології наплавки, нанесення покриття та обробки поверхні;

 • прогресивні технології зварювання та з’єднання матеріалів.

Педагогічна діяльність

 • «Металознавство та технологія обробки металів»;

 • «Історія розвитку залізничного транспорту»;

 • «Надійність та технічна діагностика».

Дисципліни що викладає:

 • Матеріалознавство та технологія обробки матеріалів;

 • «Історія розвитку залізничного транспорту».

Google Scholar

ORCID

Співак Олександр Миколайович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент


Детальніше

Освіта

1973р. – 1978р. - Ворошиловградський машинобудівний інститут (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля), електромашинобудівний факультет, кафедра електричних машин та апаратів, (денне відділення);

1987р.-1990р. - очна аспірантура Ворошиловградського машинобудівного інституту;

1997р. - 2000р. – докторантура Східноукраїнського державного університету.

Кваліфікація: інженер-електромеханік

Вчений ступінь: 1990р - кандидат технічних наук (05.09.06. – електричні апарати).

Вчене звання: доцент кафедри загальної та теоретичної електротехніки.

Досвід роботи

З 01.09.2019р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри «Тяговий рухомий склад залізниць» Державний університет інфраструктури та технологій;

2014р.-2017р. доцент кафедри електромеханіки метрології та приладів (електричної інженерії) Східноукраїнського Національного університету ім. Володимира Даля;

2000р.-2014р. доцент кафедри прилади Східноукраїнського Національного університету ім. Володимира Даля;

1992р.-1997р. доцент кафедри загальної та теоретичної електротехніки Ворошиловградського машинобудівного інституту;

1990р.-1992р. старший науковий співробітник, завідуючий галузевої науково-дослідницької лабораторії магнітної сепарації матеріалів Ворошиловградського машинобудівного інституту;

1978р.-1987р. науковий співробітник науково-дослідного сектору кафедри електричних машин і апаратів Ворошиловградського машинобудівного інституту.

Наукова діяльність

Кількість наукових та навчально-методичних праць 37, з них 2 авторські свідоцтва на винахід.

Тематика наукових досліджень

Дослідження електромагнітних полів з високим ступенем інтенсивності і неоднорідності.

Педагогічна діяльність

Викладає курси дисциплін «Електричне устаткування та схеми локомотивів», «Тягові електричні машини», «Надійність та технічна діагностика».

Відзнаки

За успішну роботу по організації та участі у виставках ВДНГ СРСР в 1981-1983р.р. оголошено подяку і виділена грошова премія;

За сумлінну роботу в 2011 році занесений на Дошку пошани університету.

Мови: українська, німецька

Google Scholar

ORCID

Кара Сергій Віталійович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук


Детальніше

Освіта

Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (спец. «Локомотиви та локомотивне господарство»);

Аспірантура, Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля.

Кваліфікація, вчений ступінь, вчене звання:

 • Інженер з транспорту, інженер-дослідник;

 • Кандидат технічних наук (05.22.07 – Рухомий склад залізниць та тяга поїздів);

 • Член-кореспондент Транспортної Академії України

Досвід роботи

2022 – теперішній час: Державний університет інфраструктури та технологій

 • доцент кафедри електромеханіки та рухомого складу залізниць.

2014 – теперішній час: Філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця»

 • начальник управління інжинірингу Науково-впроваджувального центру;

 • начальник науково-дослідного відділу динаміки та міцності;

 • провідний інженер.

2009 – 2014: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

 • аспірант;

 • лаборант, інженер.

Наукова діяльність

біля 130 наукових праць (7 – у виданнях, що входять до НМБ Scopus та Web of Science, понад 70 патентів); h-index Scopus – 4.

Напрямки наукових досліджень

Динаміка та міцність рухомого складу залізниць;

Випробування рухомого складу та елементів інфраструктури залізниць;

Вдосконалення конструкції ходової частини рухомого складу.

Відзнаки

Переможець конкурсу на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, 2016-2018;

Переможець конкурсу здобуття премії Верховної Ради України для молодих учених, 2019-2020.

Google Scholar

Scopus

ORCID

Гулак Сергій Олександрович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент


Детальніше

Дата і місце народження: 14 грудня 1966 р., м. Житомир.

Проживання: м. Фастів, Київська обл., Україна.

Освіта: 1996-2001 – Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю "Автоматичне управління технічними системами".

Кваліфікація, вченій ступінь, вчене звання:

Інженер-схемотехнік;

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.09 «Електротранспорт».

Досвід роботи:

Державний університет інфраструктури та технологій

2020-... - Доцент каф. «Тяговий рухомий склад залізниць»;

2016-2020 - Старший викладач, каф. «Тяговий рухомий склад залізниць».

Державний економіко-технологічний університет транспорту

2007-2016 - Старший викладач, каф. «Тяговий рухомий склад залізниць».

Київський електромеханічний технікум

2005-2007 - викладач.

Житомирський технологічний коледж

2003-2004 - викладач.

Тематика наукових досліджень:

 • підвищення електричної потужності електровозів серії ВЛ-80;

 • підвищення енергетичної ефективності електровозів змінного струму;

 • діагностика асинхронних двигунів;

 • системний аналіз електромагнітних в тяговому та допоміжному приводах електровозів змінного струму;

 • цифрова обробка сигналів.

Педагогічна діяльність:

Викладав курси дисциплін:

 • «Основи промислової електроніки»;

 • «Мікроелектроніка і мікропроцесорні пристрої»;

 • «Електронні перетворювачі»;

 • «Електроніка і автоматика рухомого складу»;

 • «Мікропроцесорне управління тяговим рухомим складом»;

 • «Теорія автоматизованого приводу»;

 • «Системи тягового приводу»;

 • «Елементи систем тягового приводу»;

 • «Системи автоматичного проектування»;

 • «Інформаційні системи в локомотивному господарстві»;

 • «Електротехнічні матеріали»;

 • «Основи теорії надійності».

Виховна робота

Куратор навчальних груп.

Відзнаки:

 • Подяка ректора 2016 р.

 • Подяка ректора 2012 р.

Мови: Українська, англійська.

Scopus

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Фащевський Андрій Валентинович

Завідуючий навчально-науковою базою "Київ-Волинський", старший викладач


Детальніше

Дата і місце народження: 14 лютого 1987 р., м. Рівне.

Проживання: м. Київ, Україна.

Освіта:

2004-2009 – Державний економіко-технологічний університет транспорту;

2011–2015 - аспірантура. Державний економіко-технологічний університет транспорту

Кваліфікація, вченій ступінь, вчене звання: інженер-електрик.

Досвід роботи:

2015-... - Старший викладач кафедри Тяговий рухомий склад залізниць;

2010-... - Завідуючий навчально-науковою базою “Київ-Волинський” Державного університету інфраструктури та технологій (до 2016 р. – Державний економіко-технологічний університет транспорту).

Тематика наукових досліджень:

Віброакустична діагностика електричних машин ТРС.

Педагогічна діяльність:

Викладав курси дисциплін:

 • «Технічні вимірювання на залізничному транспорті».

Проводив практичні та лабораторні роботи з дисциплін:

 • «Системи автоматичного проектування»;

 • «Математичне моделювання електромеханічних систем»;

 • «Системи автоматичного управління ЕРС»;

 • «Теорія систем автоматичного управління»;

 • «Системи керування ЕРС».

Організаційна робота:

 • Керівництво дипломними проектами;

 • Кураторство студентськими групами;

 • Керівництво студентами для участі у науково-практичних конференціях.

Мови: Українська, англійська.

Малюк Сергій Валентинович

Завідувач лабораторії, старший викладач


Детальніше

Дата і місце народження: 10.12.1992, Київська обл., Фастівський р-н., смт. Кожанка.

Проживання: Київська обл., Фастівський р-н., смт. Кожанка.

Освіта: Вища, Державний економіко-технологічний університет транспорту у 2015 році.

Кваліфікація, вченій ступінь, вчене звання: науковий співробітник, інженер дослідник, викладач в галузі залізничного транспорту.

Досвід роботи:

2020-... - завідувач лабораторії та асистент кафедри Тяговий рухомий склад залізниць;

2015-2020р - інженер та асистент кафедри «Тяговий рухомий склад залізниць» Державного університету інфраструктури та технологій (до 2016 р. – Державний економіко-технологічний університет транспорту).

Тематика наукових досліджень:

Зменшення витрат енергоресурсів на тягу поїздів шляхом зменшення опору руху рухомого складу.

Педагогічна діяльність:

Проведення практичних та лабораторних робіт за дисциплінами:

 • Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство;

 • Технологія ремонту локомотивів.

Відзнаки:

 • Кращий студент спеціальності, 2015р.

Мови: Українська, англійська.

Заіка Денис Олександрович

Асистент, аспірант


Детальніше

Дата і місце народження: 10.03.1998 м. Синельникове , Дніпропетровська область

Проживання: м. Київ

Освіта:

 • 2013-2017 – Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури;

 • 2017-2020 – Державний університет інфраструктури та технологій.

Кваліфікація, вчений ступінь, вчене звання:

 • Технік-електромеханік;

 • Науковий співробітник, магістр з залізничного транспорту.

Досвід роботи:

2017 – Дніпропетровське моторвагонне депо (РПЧ-1):

 • Помічник машиніста електропоїзда дільниці експлуатації локомотивів.

2017 – Державний університет інфраструктури та технологій:

 • Провідний інженер кафедри електромеханіки та рухомого складу залізниць.

Організаційна робота:

 • Профорієнтаційна робота з абітурієнтами в школах, коледжах.

Відзнаки:

 • Фіналіст Всеукраїнської олімпіади з вищої математики 2018;

 • Лауреат стипендії Верховної ради України 2018.

Тематики наукових досліджень:

 • Підвищення систем безпеки в локомотивному господарстві.

Навчання

Залізниця існує в Україні з першої третини 19 століття. З часу її виникнення з’явилася потреба в залізничних працівниках. Бурхливий розвиток залізничних шляхів і транспорту за минуле століття привело до створення складної й розгалуженої системи роботи залізниць та діяльності її співробітників. Без мережі залізниць, що покрила не тільки територію нашої країни, а й всю землю, неможливе життя сучасного суспільства. Залізниця зв’язує різні держави, дозволяючи швидко і комфортно доставляти пасажирів або вантажі у найвіддаленіші місця. Пересування поїздом відносно безпечне, такий спосіб часто вибирають ті, хто не ризикує скористатися авіатранспортом, набагато більш швидким, але і більш небезпечним для життя. Згідно зі статистичними даними на частку залізничного транспорту в припадає понад 40% пасажирообігу і близько 80% усього вантажообігу країни. У деяких же випадках залізничне сполучення є чи не єдиною можливістю дістатися з однієї точки нашої неосяжної Батьківщини в іншу. А це означає, що залізниці грають ключову роль в здійсненні вантажо- і пасажироперевезень, а представники професії залізничника — в підтримці працездатності залізниць.

Залізничник — узагальнена назва різних фахівців і представників робітничих професій, так чи інакше мають відношення до залізничного транспорту, і забезпечують ефективну роботу залізничної інфраструктури. Назва професії походить від стійкого сполучення слів «залізниця» (тобто, дорога, вимощена залізом), яким прийнято називати комплексне транспортне підприємство, яке має всі технічні засоби, що дозволяють забезпечувати перевезення пасажирів і вантажів. Перші залізничники з’явилися одночасно з винаходом паровоза і появою перших залізниць громадського користування. Не складно здогадатися, що обов’язки залізничника цілком і повністю залежать від напрямку діяльності. Наприклад, машиніст локомотива і провідник забезпечують безпеку і комфортність перевезень, підтримують чистоту рухомого складу, дотримуються графіка і шляху проходження. Шляховий обхідник відповідає за стан залізничного полотна, а поїзний диспетчер керує рухом поїздів в межах своєї ділянки. Але в будь-якому випадку, кожен залізничник зобов’язаний докладати максимум зусиль для того, щоб перевезення по залізниці були безпечними, а поїзди приходили строго за розкладом. Прийнято вважати, що до професії залізничника мають відношення тільки провідник і машиніст локомотива. Насправді ж вузьких спеціалізацій у цій професії набагато більше: це і начальник складу, і черговий по станції, і шляховий обхідник, і поїзний диспетчер, і електромеханік СЦБ (пристроїв сигналізації, централізації та блокування), і будівельники, що прокладають залізничну колію, і співробітник відомства ПАТ «Укрзалізниця».

Так як від роботи залізничника залежить безпека великої кількості людей або збереження великого обсягу вантажів, представники цієї професії, перш за все, повинні володіти такими особистісними якостями, як уважність, відповідальність і акуратність. Крім того, для більшості спеціальностей цієї професії характерні:

 • комунікабельність;

 • спостережливість;

 • здатність до перемикання і розподілу уваги;

 • стресостійкість;

 • пильність;

 • винахідливість;

 • сумлінність;

 • обачність;

 • технічний склад розуму;

 • педантичність;/p>

 • старанність;

 • хороший слух і зорове сприйняття;

 • розвинена координація рухів.

Різні спеціальності оплачуються по-різному, але, чим вище рівень кваліфікації, а, отже, рівень професійних знань та відповідальності, тим вища оплата праці. Крім гідної матеріальної винагороди, співробітники залізниць заохочуються безкоштовним проїздом на електропоїздах, путівками в дитячі табори та санаторії.

Випускники кафедри працюють в:

 • Головних управліннях локомотивного господарства та приміських пасажирських перевезень Укрзалізниці;

 • Київському метрополітені;

 • Державному підприємстві «Державний науково-дослідний цент залізничного транспорту України»;

 • службі локомотивного господарства залізниць України;

 • на локомотивобудівних та локомотиворемонтних підприємствах, локомотивних та моторвагонних депо.

Кафедра «Електромеханіка та рухомий склад залізниць» проводить підготовку студентів за спеціальностями:

 • 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

 • 273 – Залізничний транспорт (ОПП Локомотиви та локомотивне господарство).

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Кафедра «Тяговий рухомий склад залізниць»

Адреса: м. Київ-49, вул. Івана Огієнка, 17.

Телефон завідувача кафедри: +38(044) 591-51-23

Телефон кафедри: +38(044) 591-51-93

Електронна адреса: [email protected], [email protected]