Факультет Інфраструктури і рухомого складу залізниць

Факультет був створений у 1996 р. і на даний час здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, яким по закінченні навчання присуджуються ступені вищої освіти «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями: 141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 273 Залізничний транспорт. За вказаними спеціальностями на факультеті відкрито 6 спеціалізацій.

Навчальний процес проходить за навчальними програмами, інтегрованими в Європейський освітній простір. Для розширення, поглиблення та закріплення теоретичних знань студенти проходять виробничі практики, під час яких мають можливість опанувати відповідні робітничі професії та отримати посвідчення про присудження відповідної кваліфікації.

Наші випускники отримують глибокі знання та навички з:

 • проектування, будівництва швидкісних залізничних магістралей та експлуатації колійної інфраструктури;

 • проектування, ремонту та експлуатації сучасних вагонів та вагонного оснащення;

 • діагностики та технічного обслуговування тягового рухомого складу і електричних машин, у тому числі сучасних швидкісних електровозів;

 • конструкції, налагодження і сервісу електричних машин, апаратів, тягових перетворювачів, електронного обладнання, мікропроцесорних систем управління та діагностики;

 • технологій експлуатації та утримання житлових і промислових будівель, інженерних споруд залізниць і метрополітенів;

 • телекомунікаційних та комп’ютерних технологій;

 • систем забезпечення безпеки руху і діагностування обладнання;

 • експлуатації і проектування сучасних систем автоматизації і керування.

Випускники факультету працюють керівниками, провідними спеціалістами підприємств транспортної, будівельної, машинобудівельної, електроенергетичної, інформаційно-телекомунікаційної та інших галузей господарства.

Терміни навчання на спеціалізаціях факультету:

 • Для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»:

  • 3 роки і 10 місяців – денна і заочна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти;

  • 2 роки і 10 місяців – денна і заочна форми навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

 • Для здобуття освітнього ступеня «Магістр»:

  • 1 рік і 4 місяці – денна і заочна форми навчання.

Навчання студентів проводиться за рахунок державного замовлення або за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.

Всі студенти з інших міст забезпечуються гуртожитком.

В складі факультету 6 кафедр, 5 з яких є випускаючими:

Організує роботу факультету Деканат.